4. Valg af 2. næstformand og valg af suppleant til Områdefornyelsens Styregruppe (2016-0427998)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal vælge en ny 2. næstformand samt vælge en suppleant for Bolette Westerholt Küllmann til Områdefornyelsens Styregruppe.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vælger Jan Fønss som ny 2. næstformand i stedet for Benny Pedersen, der ønsker at ophøre som næstformand

2. at lokaludvalget vælger Johan Thornberg som suppleant for Bolette Westerholt Küllmann, der er indtrådt i Områdefornyelsens Styregruppe efter at Junn Ovilsdottir er trådt ud.

 

Problemstilling

Ad 1: Valg af ny 2. næstformand:

Benny Pedersen har ønsket at udtræde som 2. næstformand. Jan Fønss har oplyst, at han er villig til at overtage posten fra Benny Pedersen. Der har ikke meldt sig andre kandidater.Forretningsudvalget indstiller, at Jan Fønss vælges som ny 2. næstformand, og at han dermed får plads i lokaludvalgets forretningsudvalg

 

Ad 2: Valg af suppleant for Bolette Westerholt Küllmann til Områdefornyelsens Styregruppe:

Junn Ovilsdottir, som har en af lokaludvalgets to pladser i Styregruppen for Områdefornyelsen, har meddelt, at hun er udtrådt af styregruppen. Områdefornyelsens sekretariatet har derfor bedt hendes suppleant, Bolette, om at indtræde. Derfor skal lokaludvalget vælge en ny suppleant for Bolette. Johan Thornberg har oplyst, at han er villigt til at stille op som suppleant til styregruppen. der har ikke meldt sig andre kandidater. Forretningsudvalget indstiller, at Johan Thornberg bliver lokaludvalgets suppleant for Bolette i styregruppen.

 

Løsning

Jan Fønss vælges som ny 2. næstformand for lokaludvalget.

Johan Thornberg vælges som lokaludvalgets suppleant for Bolette Westerholt Küllmann til Områdefornyelsens styregruppe.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Ad 1) Jan Fønss blev valgt som ny 2. næstformand med applaus.

Ad 2) Johan Thornberg blev valgt som suppleant til styregruppen med applaus