6. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2016 (2016-0427998)

Kgs. EnghavePuljen har modtaget 4 ansøgninger til 2016-midlerne til afgørelse på dette møde i lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter med 11.770 kr. til ansøgningen "Udsigtsplatform til Verdis Have". Ansøger har søgt 11.770 kr.

2. at lokaludvalget støtter med 8.000 kr. til ansøgningen "Løbejakker og løbet-shirts" Ansøgeren har søgt 8.000 kr.

3. at lokaludvalget støtter med 9.500 kr. til ansøgningen "uld workshop". Ansøgeren har søgt om 9.500 kr.

4. at lokaludvalget støtter med 6.999 kr. til ansøgningen "Børnenes Byhaver". Ansøger har søgt 6.999 kr.

 

Problemstilling

Ansøgningerne "Udsigtsplatform til Verdis Have" og "Løbejakker og T-shirts" er behandlet af Forretningsudvalget, da Socialudvalgets møde blev aflyst.

Ansøgningen "Uld Workshop" er behandlet af Kulturudvalget, og ansøgningen "Børnenes Byhave" er behandlet af Bymiljøudvalget.

 

1. Udsigtsplatform til Verdis Have:

Børnenes Dyremark ønsker i samarbejde med Verdis Have at opføre en udsigtsplatform til beboerne på Verdis Have, så de får bedre mulighed for at følge med i aktiviteterne i Børnenes Dyremark. Platformen skal opføres på området mellem Børnenes Dyremark og Verdis Have. En platform vil give de ældre beboere bedre mulighed for at komme tættere på børnene og dyrene, og den vil samtidig styrke det gode samarbejde mellem Børnenes Dyremark og Verdis Have.

Forretningsudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb på 11.770 kr., idet der er tale om et godt netværksskabende projekt, der vil give de ældre beboere mulighed for bedre at opleve de mange aktiviteter i Børnenes Dyremark.

 

2. Løbejakker og T-shirts:

Motionsklubben Sydhavnen har søgt om midler til at indkøbe jakker med klubbens logo på til de betalende medarbejdere for at øge synligheden i de mørke vintermåneder. samtidig søges om støtte til køb af T-shirts til brug i sommermånederne. Løbeklubben råder ikke over løbe T-shirts, og om sommeren er det for varmt at have løbejakker på til f.eks. lokaludvalgets aktiviteter.

Forretningsudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb på 8.000 kr., idet løbeudstyret vil hjælpe med at øge motionsklubbens synlighed og dermed give mulighed for at tiltrække medlemmer til klubben.

 

3. Uld Workshop:

Fårelauget søger om støtte til afholdelse af en uld workshop en weekend inden juleaften. På workshoppen vil fårelauget og deltagerne bearbejde ulden ved at karte, vaske, spinde og filte den og lave enkle ting af ulden.

Kulturudvalget indstiller at ansøgningen støttes med det fulde beløb på 9.500 kr.

 

4. Børnenes Byhaver:

Børnenes Dyremark har søgt om 6999 kr. til afholdelse af et en-dags arrangement inden jul, hvor Dyremarkens projekt Børnenes Byhaver færdiggøres. der er allerede bygget højbede, der skal omkranse byhaverne, men der mangler en dags arbejde, hvor jorden skal jævnes og gøres klar til beplantning. samtidig vil Dyremarken fejre indvielsen af byhaverne ved at invitere naboer m.fl. på æbleskiver og julebag.

Bymiljøudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter de enkelte ansøgninger og afgør ud fra en konkret vurdering og på baggrund af indstillingerne fra udvalgene, om ansøgningerne skal imødekommes helt eller delvist eller have afslag.

 

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningerne tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2016 og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til, at projekter genererer overskud.

 

Beslutning

Elvira var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af punktet om løbejakker. mathilde var inhabil og forlod lokalet under de øvrige punkter

 

Motionsklubben:

Johan og Patrick stemte imod - alle øvrige medlemmer stemte for at imødekomme ansøgningen, som dermed blev bevilget med 8000 kr.

 

Udsigtsplatform: Johan bemærkede at ansøgningen skulle være på 11175 kr., da det er det der budget på (ændringsforslag)

Der blev stemt om ændringsforslaget. Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt, og lokaludvalget vedtog dermed at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på 11.175 kr.

 

Uldworkshop: LU bemærker, at udvalget går ud fra, det indkøbte værktøj benyttes fremover. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

 

Børnenes Byhaver: Indstillingen om at bevilge det fulde beløb blev enstemmigt vedtaget.