14. Henvendelse til Børne og Ungdomsudvalget om manglende færdiggørelse af helhedsrenovering af Bavnehøj Skole (2018-0328916)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte og vedtage en henvendelse til Børne- og Ungeudvalget vedrørende manglende færdiggørelse af helhedsrenoveringen af Bavnehøj Skole

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende manglende færdiggørelse af helhedsrenoveringen af Bavnehøj Skole.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget vedlagte henvendelse fra Bavnehøj Skole, hvori skolen påpeger, at der langt fra er midler nok til at gennemføre den helhedsrenovering af skolen, der blev givet tilsagn om i december 2016. Skolen ønsker lokaludvalgets hjælp til at få gennemført helhedsrenoveringen efter den oprindelige plan.

Sagen har været drøftet i Socialudvalget, som har udformet vedlagte forslag til brev, der skal sendes til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget.

Løsning

lokaludvalget drøfter og vedtager en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende manglende færdiggørelse af helhedsrenoveringen af Bavnehøj Skole.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Hans og Joan til at skærpe formuleringerne med udgangspunkt i den eksisterende henvendelse.