2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet - Forretningsudvalget indstiller Ann
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

Der er 21 medlemmer af Kgs. Enghave Lokaludvalg, idet der ikke er udpeget medlemmer fra partierne Venstre og Dansk Folkeparti.

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

Silas Friis Nielsen

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Asbjørn Riis - Suppleanten er indkaldt, men mødte ikke op.

Helle Riis Jakobsen - Suppleanten Helle Dahn kan ikke deltage.

Lotte Undén

Brian Lentz

 

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Hanne Bierring deltog i mødet fra kl. 19.30

Beslutning

Ann blev valgt som ordstyrer. Nyt punkt vedrørende anlægsbesparelser i TMF blev sat ind som nr.15  Godkendelse af årsplan blev udsat til næste møde. Dagsordenen blev herefter godkendt.