13. Støtteerklæring til Sydhavn Teater (renovering af Østre Kapel) (2018-0328917)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal vedtage en støtteerklæring til Sydhavn Teater vedrørende renovering af Østre Kapel

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vedtaget Kulturudvalgets forslag til en støtteerklæring til Sydhavn Teater

 

Problemstilling

 Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Sydhavns Teater ved Mille Marie Dalsgaard. henvendelsen er sålydende:

Kære Lokaludvalg

Så er der nyt vedr. Østre Kapel.
Efter vi fik afslag på at få bevilget en opstarts bevilling til renoveringen af Østre Kapel på budget ’19 gik Kultur- og Fritidsudvalget selv ind og satte midler af til at hjælpe os videre.
Det resulterede i 200.000 kr., som går til forvaltningen, der hjælper os med at få sparket døren ind til fondene. Uden fondene er det urealistisk at få en bevilling igennem politisk, da vindene i øjeblikket blæser i retning af at privat medfinansiering er en betingelse for politisk velvilje. Vi er dog overbevist om, at vi har en god sag, det samme er forvaltningen, og vi sætter nu alle sejl til for at få lavet en super ansøgning.

I den forbindelse vil jeg høre, om lokal udvalget vil kunne indvillige i at skrive en ny og opdateret interessetilkendegivelse til Sydhavn Teater med særligt fokus på betydningen af et istandsat Østre Kapel for teatrets aktiviteter, men også som kulturinstitution i Sydhavnen generelt?

Jeg tænker, at vores ansøgning vil stå rigtig stærkt med følgende primære tilkendegivelser:

Kgs. Enghave Lokaludvalg
Områdefornyelsen Bavnehøj
Områdefornyelsen Sydhavnen
Karens Minde Kulturhus
Børnekulturstedet
Sydhavnens bibliotek

Især lokaludvalget er vigtigt, da det altid er første politiske spørgsmål: Er der opbakning i lokaludvalget?

Jeg håber meget I kan hjælpe mig videre!

Henvendelsen er blevet behandlet i Kulturudvalget, som har udarbejdet vedlagte forslag til en støtteerklæring.

Løsning

Lokaludvalget vedtager en støtteerklæring til Sydhavn Teater med udgangspunkt i forslaget fra Kulturudvalget.

 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget vedtog at sende .støtteerklæringen. Ingen begærede afstemning.