19. Eventuelt

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt. Formanden ønskede alle tilstedeværende en glædelig jul og et godt nytår.