3. Orientering om nye skolebyggerier på Teglholmen og Sluseholmen (2018-0326931)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om planerne for nyt skolebyggeri på Teglholmen og Sluseholmen

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har søgt om tilladelse til opførelse af en midlertidig skolebygning ved Skolen i Sydhavnen på Teglholmsgade på Teglholmen. Bygningen skal fungere som midlertidig skole forud for permanent udvidelse af Skolen i Sydhavnen.

Begge forvaltninger arbejder desuden med planer om en ny skole på Sluseholmen, som vil få et etageareal på ca. 12.500 m² og skal rumme ca. 840 elever fordelt på tre spor fra 0 – 9. klasse. Udover skolen skal lokalplanområdet rumme en idrætshal samt et parkeringshus, der også skal rumme eksisterende terrænparkeringspladser, som ligger på ejendommen i dag.

På lokaludvalgsmødet vil medarbejdere fra de to forvaltninger præsentere planerne for de to byggerier.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.