11. Valg af ny 2. næstformand (2018-0328904)

Lokaludvalget skal vælge ny 2. næstformand

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vælger ny 2. næstformand for lokaludvalget.

 

Problemstilling

Posten som 2. næstformand er blevet ledig, efter at lokaludvalget på sit møde i november valgte den hidtidige 1. næstformand som formand for Socialudvalget. Som 2. næstformand rykkede Jan Fønss op som 1. næstformand, hvorefter der nu er en ledig post som 2. næstformand for lokaludvalget.

Lokaludvalgets Forretningsudvalg består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden. Når der opstår en ledig post som formand, 1. næstformand eller 2. næstformand, skal lokaludvalget blandt sine medlemmer vælge en ny person til denne post.

Lokaludvalgets to næstformænd indgår i Forretningsudvalget sammen med formanden og Lokaludvalgets fagudvalgsformænd.

Forretningsudvalgets rolle er jævnfør Forretningsorden for Kgs. Enghave lokaludvalg §1b: "Forretningsudvalget fungerer som økonomiudvalg og har en koordinerende funktion, men har ikke besluttende kompetence. Forretningsudvalget kan på Lokaludvalgets vegne afgøre sager der ikke tåler opsættelse og ikke giver anledning til tvivl .Dette gælder dog ikke puljemidler. Forretningsudvalget skal senest på førstkommende ordinære møde orientere Lokaludvalget om afgørelser truffet i medfør af ovenstående."

I praksis mødes Forretningsudvalget én gang om måneden ca 1 ½ uge før Lokaludvalgets møde, hvor det drøfter aktuelle sager og beslutter hvilke punkter der skal på dagsordnen. Desuden mødes Forretningsudvalget en time før lokaludvalgsmøderne for at gennemgå lokaludvalgsdagsordnen inden mødet.

Forretningsudvalget har ikke på forhånd indstillet et medlem af lokaludvalget til posten som 2. næstformand. Der er tale om et åbent valg, hvor interesserede medlemmer kan melde sig som kandidater.

Løsning

Lokaludvalget vælger ny 2. næstformand for lokaludvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Der varv stadig ingen der meldte sig - skal på igen næste måned.