18. Meddelelser

Der har den 5. december 2018 været afholdt møde med AKB/v Mikkel Warming samt repræsentanter fra lokaludvalgets forretningsudvalg (Joan, Ann og Jan) og Områdefornyelsens formand (Lene) samt projektchefen for Områdefornyelsen (Sia). Årsagen til mødet var, at AKB ikke er positivt indstillet overfor forslaget om et nyt byrum for de personer, der opholder sig på Anker Jørgensens Plads ved Hørdumsgade. AKB har beboere både ved det grønne anlæg for enden af Hørdumsgade og ved Anker Jørgensens Plads. Resultatet af mødet blev, at lokaludvalgets forretningsudvalg på baggrund af et ønske fra AKB retter henvendelse til Socialforvaltningen for at få afklaret, om et areal på Enghavevej ved banearealet mellem Sydhavn Station og "den Blå Hytte" kan bruges i stedet for arealet ved Hørdumsgade. Dette er allerede undersøgt én gang af Socialforvaltningen, men AKB ønsker det undersøgt igen. Dog vil forretningsudvalget ikke sende henvendelsen, hvis det viser sig, at brugen af arealet på Enghavevej er udelukket. Samtidig vil AKB forsøge at afholde karrémøder allerede i december med henblik på at orientere deres beboere om udviklingen. herunder at ibrugtagningen af byrummet ved Hørdumsgade er udsat til medio januar på foranledning af AKB.

 

Bymiljøudvalget har afholdt møde med Sikker Skolevej teamet i TMF den 29. november, hvor der blev foretaget besigtigelse af trafikforholdene ved Bavnehøj Skole. der vil blive orienteret om mødets resultater på lokaludvalgsmødet.

 

Der har været afholdt Mødeforum den 6. december. Joan orienterer om mødet på lokaludvalgsmødet.

 

Der har været møde i Områdefornyelsesfornyelsen i Sydhavnens styregruppe den 28. november. Områdefornyelsens aktiviteter lukker ned i løbet af 2019, og der var derfor fokus på status på projekterne og anvendelse af de midler, der ikke når at blive brugt på iværksatte projekter.

 

 

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Mødeforum: Københavnerdialog - kritik af, at KøbenhavnerKonferencen begrænser antallet af tilmeldinger.

Paul-Erik afholder fernisering af udstilling på  Metrohegnet ved Bananen onsdag den 19.12 fra 16-17.