. Drøftelse af anlægsprojekter, der skal sættes i bero i Sydhavnen (2018-0334967)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte, hvad der skal gøres ved Teknik- og Miljøudvalgets intentioner om at sætte en række anlægsprojekter i bero, der særligt går ud over Sydhavnen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1) at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter, hvad Lokaludvalget kan gøre frem imod Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17. december, hvor en endelig beslutning tages.

2) At Kgs. Enghave Lokaludvalg vedtager, om Lokaludvalget ønsker at afgive en udtalelse.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet pålagt et anlægsloft, og derfor skal der anlægges for 576,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er besluttet, at det er nødvendigt at sætte de projekter, som er klar til udførelse, i bero, da de ikke kan gennemføres inden for råderummet i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen har opsat en række kriterier (se bilag 7), der skal prioritere, hvilke projekter der skal sættes i bero i 2019. De anlægsprojekter, der opfylder flest kriterier, vil blive prioriteret i 2019.

Som konsekvens vil en række anlægsprojekter i Sydhavnen komme til at blive sat i bero på grund af anlægsloftet (se bilag 6). Det er på dagsordenspunkt til Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 17. december. Af disse tæller områdefornyelsesprojekterne:

195 Karens Minde Aksen

195 Pioparken

198 Områdefornyelse Bavnehøj

200 Skybrudsprojekt Karens Minde Aksen

Dertil er der en række andre anlægsprojekter, som sættes i bero, der også berør Sydhavnen:

193 Fortsættelse af den boligsociale indsats i København

285 Valby Strand

288-289 Havnebusser

Se vedhæftede bilagsmateriale med dagsordenspunktet for Miljø- og Teknikudvalgets kommende møde, samt de vedhæftede bilagsmaterialer med oversigt over kriterier for prioritering og de projekter, der planlægges at sættes i bero.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter orienteringen og vedtager om lokaludvalget ønsker at afgive en udtalelse.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til i samarbejde med FU og Nina at sende et brev til TMU og ØU. Brevet skal sendes fredag den 14. december.