6. Budget for puljemidlerne 2019 (2018-0328622)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 976.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2019. Lokaludvalget skal vedtage et budget for puljemidlerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender budget for puljemidlerne for 2019.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 976.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Forretningsudvalgets forslag til budget for 2019:
Vedligehold af bydelens udlånsladcykler: 15.000 kr.
Julepuljen: 30.000 kr.
Borgerinddragelse: 40.000 kr.
Høstpicnic 35.000 kr.

Naturskolen 10.000 kr.
Lokaludvalgets julearrangement: 50.000 kr.
- i alt 180.000 kr.

Rest til uddeling i Kgs. Enghavepuljen: (976.000 kr. - 180.000 kr.) 796.000 kr. – en stigning i puljemidler til uddeling på 60.000 kr. i forhold til 2018.

 

Løsning

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om budgetposter for 2019

 

 

Økonomi

Puljemidler til rådighed 2019: kr. 976.000

Imødekomne ansøgninger indtil december 2017: 49.579 kr.

Indstillet til bevilling på januar-mødet:27.000 kr.

Disponeret til ovennævnte formål: 189.000 kr.

Rest til uddeling efter januar-mødet, hvis alle indstillinger godkendes: 719.421 kr.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte budgettet for 2019.