Mødedato
13-12-2018 19:00

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

3

Orientering om nye skolebyggerier på Teglholmen og Sluseholmen (2018-0326931)

4

Status på puljemidler 2018 (2018-0327593)

5

Ansøgning til puljemidlerne 2018 (2018-0328835)

6

Budget for puljemidlerne 2019 (2018-0328622)

7

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2019 (2018-0328891)

8

Godkendelse af årsplan for 2019 (2018-0328901)

9

Københavnerdialog - drøftelse af Mangfoldig og Fokuseret Københavnerinddragelse (2018-0328915)

10

Beslutning om etablering af borgerpanel i Kgs. Enghave (2018-0328913)

11

Valg af ny 2. næstformand (2018-0328904)

12

Bemyndigelse til at Socialudvalget kan vælge et medlem til partnerskabet ”Sydhavnen handler for job og værdighed” (2018-0328907)

13

Støtteerklæring til Sydhavn Teater (renovering af Østre Kapel) (2018-0328917)

14

Henvendelse til Børne og Ungdomsudvalget om manglende færdiggørelse af helhedsrenovering af Bavnehøj Skole (2018-0328916)

15

Konvertering af skybrudsprojekt i Valbyparken (2018-0329068)

16

Ny Biblioteksplan 2019-2023 - samarbejde med KFF (2018-0327569)

17

Orientering: Byggeri på Stejlepladsen samt byudvikling af Bådehavnsgade (2018-0329091)

18

Drøftelse af anlægsprojekter, der skal sættes i bero i Sydhavnen (2018-0334967)

19

Meddelelser

20

Eventuelt