Mødedato
13-12-2018 19:00

Referat

Punkt Titel
1 Borgernes tid
2 Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent
3 Orientering om nye skolebyggerier på Teglholmen og Sluseholmen (2018-0326931)
4 Status på puljemidler 2018 (2018-0327593)
5 Ansøgning til puljemidlerne 2018 (2018-0328835)
6 Budget for puljemidlerne 2019 (2018-0328622)
7 Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2019 (2018-0328891)
8 Godkendelse af årsplan for 2019 (2018-0328901)
9 Københavnerdialog - drøftelse af Mangfoldig og Fokuseret Københavnerinddragelse (2018-0328915)
10 Beslutning om etablering af borgerpanel i Kgs. Enghave (2018-0328913)
11 Valg af ny 2. næstformand (2018-0328904)
12 Bemyndigelse til at Socialudvalget kan vælge et medlem til partnerskabet ”Sydhavnen handler for job og værdighed” (2018-0328907)
13 Støtteerklæring til Sydhavn Teater (renovering af Østre Kapel) (2018-0328917)
14 Henvendelse til Børne og Ungdomsudvalget om manglende færdiggørelse af helhedsrenovering af Bavnehøj Skole (2018-0328916)
15 Konvertering af skybrudsprojekt i Valbyparken (2018-0329068)
16 Ny Biblioteksplan 2019-2023 - samarbejde med KFF (2018-0327569)
17 Orientering: Byggeri på Stejlepladsen samt byudvikling af Bådehavnsgade (2018-0329091)
18 Drøftelse af anlægsprojekter, der skal sættes i bero i Sydhavnen (2018-0334967)
19 Meddelelser
20 Eventuelt