8. Ansøgning til Kgs. Enghavepuljen 2017 (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal behandle en ansøgning fra Børnekulturstedet om støtte af midlerne fra Kgs. Enghavepuljen for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget imødekommer ansøgningen fra Børnekulturstedet om støtte til Åbent Kunstlaboratorium med det fulde beløb. Ansøger har søgt om 14.560 kr.

 

Problemstilling

Børnekulturstedet har i april 2016 søgt om støtte til at afholde åbent kunstlaboratorium hver lørdag fra uge 43 i 2016 til uge 14 i 2017. Der er søgt om i alt 25.560 kr. fordelt på 10 uger i 2016 og 12 uger i 2017. Det svarer til ca. 1100 kr. pr. uge. Kulturudvalget havde til lokaludvalgets møde i maj 2016 indstillet at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb, dog for 2017-midlernes vedkommende med forbehold for at lokaludvalget har puljemidler i 2017. Sekretariatet var bekymret for, at der kan udvikle sig en praksis, hvor ansøgninger indsendes meget tidligt, for at opnå forhåndstilsagn om støtte. Lokaludvalget besluttede herefter på maj-mødet at bevilge 11.000 kr. til projektet i 2016. Ansøgeren blev opfordret til at søge om det resterende beløb i oktober, efter at lokaludvalget på mødet i maj havde besluttet at åbne for behandling af ansøgninger for 2017 på oktober-mødet.

Ansøgeren har bekræftet, at hun ønsker ansøgningen behandlet på nærværende møde for så vidt angår restbeløbet på 14.560 kr.

Kulturudvalget har indstillet at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb under forudsætning af, at lokaludvalget for tildelt puljemidler i 2017.

Ansøgningen kan ses på lokaludvalgets hjemmeside - Medlemmernes side.

Løsning

Lokaludvalget beslutter, om indstillingen fra Kulturudvalget om at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb skal vedtages. 

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningen tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2017 og med forbehold for, at lokaludvalget tildeles puljemidler i 2017. Bevillingerne gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til, at projekter genererer overskud.

 

 

Beslutning

Enstemmigt vedtaget at følge Kuturudvalgets indstilling om at bevilge det fulde resterendende beløb.