13. Cykelstiplan 2017-2025 (2016-0346903)

Teknik- og Miljøforvaltningen efterlyser inputs til, hvor der bør etableres bredere eller nye cykelstier, samt en udpegning af problematiske vejkryds.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til forvaltningen.

Problemstilling

Den 5. september 2016 afholdt Teknik- og Miljøforvaltningen en workshop, hvor de bad om inputs til, hvor lokaludvalgene mener, at der bør etableres bredere eller nye cykelstier, samt en udpegning af problematiske vejkryds. Informationerne skal bruges til Cykelstiplanen 2017-2025.

Den nuværende Cykelstiprioriteringsplan 2006-2016 udløber i år. Formålet med den nye cykelstiplan er at udarbejde et nyt plangrundlag, som skal løbe frem til 2025.

Kgs. Enghave Lokaludvalg havde ikke repræsentanter med på workshop-en, og forvaltningen har givet mulighed for at indsende nye inputs senest den 24. oktober 2016.

Bymiljøudvalget har behandlet sagen og vedhæftede forslag til svar er lavet ud fra disse drøftelser.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter og vedtager et svar til forvaltningen.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede, at udkastet til svar til Cykelstiplan skal modificeres fsva cykel-indfletningen i P. Knudsensgade på baggrund af forvaltningens svar. Svaret fra TMF tages til efterretning, men der skal fortsat holdes øje med trafiksikkerheden. Sidste linje skal slettes.

Bedre tilgængelighed på Vestre Kirkegaard (KE2) skal slettes, da det er en privat fællesvej.

Med disse rettelser blev forslaget til udtalelse vedtaget uden afstemning.