10. Godkendelse af lokaludvalgets mødeplan for 2017 (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal godkende lokaludvalgets mødeplan for 2017

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslag til mødeplan for 2017

 

Problemstilling

For at sekretariatet kan booke lokaler til diverse møder i lokaludvalgsregi i god tid, og så møderne kan koordineres med andre møder på Rådhuset m.fl. foreslås følgende møderække for lokaludvalgsmøder i 2017 godkendt:

Torsdag den 19. januar

Torsdag den 23. februar

Torsdag den 23. marts

Torsdag den 27. april

Torsdag den 18. maj

Torsdag den 22. juni

Torsdag d. 17. august

Torsdag den 21. september

Torsdag den 12. oktober

Torsdag den 16. november

Torsdag d. 14.december

For at hænge sammen omkring påske, kræver mødeplanen, at fagudvalg mødes i uge 14 (inden påske) og at forretningsudvalget mødes tirsdag den 18. 4 (efter påske). Ellers mødes Forretningsudvalget den mandag, der ligger 10 dage før lokaludvalgsmødet.

Løsning

Lokaludvalget beslutter en møderække for lokaludvalgsmøder i 2017 og fagudvalgene drøfter efterfølgende, hvornår deres møder skal placeres. Fagudvalgsmøderne skal dog afholdes senest 2 uger før lokaludvalgsmøderne, så input fra fagudvalgsmøderne kan drøftes på forretningsudvalgsmøderne og har mulighed for at komme med i lokaludvalgsdagsordnen

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte forslaget uden afstemning.