15. Partnerskab om energiomstilling i Sydhavnen (2016-0003335)

Fra bydelsplanprojektet Smart energi i Sydhavnen til partnerskab om energiomstilling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og beslutter om lokaludvalget skal indgå i et partnerskab med Områdefornyelsen Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Universitet og gerne Hofor og Statens ByggeforskningsInstitut med henblik på at arbejde for et pilotprojekt om energiomstilling.

2. at lokaludvalget bemyndiger forretningsudvalget til at tage stilling til ansøgningen inden den sendes ind.

Problemstilling

Bydelsplanprojektet Smart energi i Sydhavnen affødte sidste år en henvendelse fra Aalborg Universitet, der gerne ville samarbejde med Lokaludvalget om innovative løsninger til en energiomstilling i et udvalgt kvarter.

Det har ført til drøftelser med både universitetet og Områdefornyelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Senest har Hofor meldt deres interesse i dele af projektet.

Den overordnede vision for projektet er, at man i kvarteret skal kunne veksle, bytte og gemme energi med hinanden – og også gerne skabe energi selv.
Beboere, virksomheder og institutioner bruger forskellige slags energi til forskellige ting og på forskellige tidspunkter. Nogen skal varme, nogen skal køle - og vindmøller og solenergi producerer ikke konstant.
Hvis man spiller sammen, kan man bl.a. udnytte hinandens spildenergi og finde måder at gemme ’solen’ og ’vinden’ på. Sydhavnen kan gå foran med samarbejdsprojekter, som kan vise mulighederne for omverdenen. Hvor mange andre projekter beskæftiger sig med helt nye bydele, som for eksempel Nordhavnen, vil Energikvarter Sydhavn kunne vise, hvordan man kan omgås energi bedre i et eksisterende kvarter i byen.

Næste skridt i processen er at danne et mere formelt partnerskab med tydeligere organisering, fordeling af opgaver, indskud af ressourcer og som afsæt for at søge midler til indledende forsøg.

Regeringen har etableret en pulje, som yder støtte til lokale partnerskabsprojekter, der udvikler og afprøver forskellige metoder og værktøjer til energieffektivisering af bygninger.

Ansøgningsfristen er d. 30. oktober 2016.
Den maksimale støtte til et partnerskabsprojekt er 200.000 euro, hvilket svarer til
ca. 1,5 mio. kr., og der skal være minimum 40% egenfinansiering.
Det kan være i form af medarbejdertimer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil være tovholder for en ansøgning. Hvis der opnås tilskud, kan projekter, der passer til denne pulje sættes i gang først.

Sekretariatslederen og for lokaludvalgssekretariatet og lokaludvalgets miljømedarbejder vurderer, at det vil være muligt umiddelbart at øremærke 45 timer om året i to år til projektet.
Det kan reelt blive flere timer, hvis nogle af projektelementerne i øvrigt kan hægtes sammen med andre projekter, som Lokaludvalget beslutter i kommende årsplaner, ligesom udvalget senere kan vælge at støtte med puljemidler til afholdelse af workshops, tryk af materialer eller lignende.

Løsning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og beslutter om lokaludvalget skal indgå i et partnerskab med Områdefornyelsen Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Universitet og gerne Hofor og Statens ByggeforskningsInstitut med henblik på at arbejde for et pilotprojekt om energiomstilling.

2. at lokaludvalget bemyndiger forretningsudvalget til at tage stilling til ansøgningen inden den sendes ind.

Økonomi

 

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder ansøgningen, der sendes til Lokaludvalgets Forretningsudvalg til godkendelse. Ansøgningsfristen er d. 30. oktober 2016.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at indgå i partnerskabet.

Lokaludvalget bemyndigede forretningsudvalget til at godkende ansøgningen, der skrives af teknik- og Miljøforvaltningen.