11. Proces for årsplan 2017 (2016-0346549)

Lokaludvalget skal godkende processen for udarbejdelse af årsplan for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en proces for godkendelse af lokaludvalgets årsplan for 2017.

 

Problemstilling

Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalgets tre fagudvalg på deres møder i november med udgangspunkt i årsplanen for 2016 drøfter hvilke emner, der skal tages med i årsplanen for 2017, så lokaludvalget på november-mødet kan drøfte og vedtage den endelige årsplan for 2017.

Årsplanen for 2016 er vedlagt som bilag. På grund af mange andre opgaver har sekretariatet denne gang ikke haft tid til at udarbejde et 1. udkast til årsplan for 2017.

Løsning

Lokaludvalget godkender proces for årsplan 2017.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af referat fra møderne i arbejdsgrupperne udarbejder sekretariatet udkast til årsplan for 2017, som godkendes på lokaludvalgets møde i november.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte indstillingen uden afstemning.