2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

Jan Fønss

Karin Frederiksen

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Johan Thornberg

Junn Ovilsdottir

Peter Ravn

Paul-Erik Lind

Per Ramsdal

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Lokaludvalget vedtog uden afstemning at indsætte et nyt pkt. 15 vedrørende partnerskab om energiomstilling i Sydhavnen.

Dagsordenen blev godkendt med denne ændring

Kirsten blev valgt som dirigent uden afstemning.