7. Ansøgning til Julepuljen (2016-0346549)

Julepuljen har modtaget én ansøgning indenfor fristen, som var den 20. september 2016.     

Sagsfremstilling

Indstilling

Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter Jul i Sydhavnen med 17.800 kr. Ansøger har søgt 27.800 kr.

3. at restbeløbet fra julepuljen overføres til Kgs. Enghavepuljen

 

Problemstilling

Jul i Sydhavnen:

SydhavnsCompagniet har søgt om 27.800 kr. fra Julepuljen dels til generel julehygge i løbet af december måned, dels til en tur i Tivoli, hvor de af SydhavnsCompagniets frivillige og brugere, der i løbet af året har været knyttet til SydhavnsCompagniets forskellige indsatser vil blive budt på en julefrokost.

Socialudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller, at der bevilges 17.800 kr. til aktiviteterne. Socialudvalget indstiller, at der gives støtte til juleaktiviteter i Medborgercenter og entre til Tivoli, mens der gives afslag på støtte til julefrokost i Tivoli.

Ansøgningen findes på lokaludvalgets hjemmeside - medlemmernes side.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter ansøgningen fra SydhavnsCompagnier og beslutter, om indstillingen fra Socialudvalget skal følges.

Lokaludvalget beslutter at overføre de resterende midler fra Julepuljen til Kgs. Enghavepuljen.

Økonomi

Lokaludvalget har i år afsat 40.000 kr. af de samlede puljemidler til Julepuljen. Såfremt indstillingen følges, vil der være 22.200 kr. (40.000 - 17.800) til rest i julepuljen, som overføres til Kgs. Enghavepuljen.

 

Beslutning

Socialudvalgets indstilling om at bevilge 17.800 kr. blev enstemmigt vedtaget.