5. Status på puljemidler (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på lokaludvalgets puljemidler i Kgs. Enghavepuljen og lokaludvalgets egne projekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2016. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over  648.112 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der 76.888 kr. (725.000 kr. - 648.112 kr.) til rådighed i Kgs. Enghavepuljen, som endnu ikke er disponeret i 2016.

Oversigt over lokaludvalgets disponeringer:

 

  Puljemidler
Årets samlede budget 725.000
Budget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
Eksterne 532.950 456.062 76.888
Kulturhavn 40.000 40.000 -
Jul 40.000 - 40.000
Egneprojekter 112.050 112.050 -
Saldo (rest budgettal) -0
Tilbage af årets budget til disposition 76.888

Der er ikke indkommet ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2016 til dette møde.

Egne Projekter samt jul og kulturhavn

Lokaludvalget har besluttet at afsætte i alt 192.050 kr. af puljemidlerne til Kuturhavnspuljen, den særlige julepulje samt lokaludvalgets egne projekter. Oversigt over lokaludvalgets egne projekter:

Lokaludvalget har afsat 40.000 kr. til Kulturhavnspuljen. På aprilmødet blev det fulde beløb beviget til arrangørerne af Kulturhavn 2016.

Lokaludvalget har afsat 40.000 kr. til den særlige julepulje. Der er indkommet én ansøgning til denne pulje på 27.800 kr. Forretningsudvalget indstiller at der bevilges 17.400 kr. Desuden har WeShelter, der driver værestederne Amadeus og Pegasus meddelt sekretariatet via Facebook, at de gerne vil søge om 8000 kr. til et julearrangement for værestedets brugere den 23. december 2016. Ansøgningsskema er indsendt efterfølgende, og efter ansøgningsfristens udløb. Forretningsudvalget har besluttet, at denne ansøgning er indsendt for sent, og at den derfor ikke kan behandles som en ansøgning til julepuljen. Ansøgningen vil derfor blive behandlet som en ansøgning til Kgs. Enghavepuljen på lokaludvalgets møde i november.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Julepuljen, hvis indstillingen imødekommes: Rest på 22.600 kr.

Kgs. Enghavepuljen: rest på 76.888 kr. (uden restbeløbet fra julepuljen)

I alt disponibelt beløb: 99.488 kr.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.