6. Workshops med genbrugsjulepynt (2016-0346182)

Tidligere beslutninger

Med årsplanen for 2016 besluttede Kgs. Enghave Lokaludvalg at stå for workshops med genbrugsjulepynt i lighed med tidligere år.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter projektforslaget og afsætter kr. 4.000 til arrangering af workshops med genbrugsjulepynt.

Problemstilling

Bymiljøudvalget foreslår, at to workshops om genbrugsjulepynt udføres i samarbejde med Børnekulturstedet og/eller spejderne.

Børnekulturstedet er interesseret i at være med og kan byde ind med medarbejdertimer til koordinering af arrangementerne.

Se i øvrigt ved hæftede projektskabelon.

 

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter projektforslaget og afsætter kr. 4.000 til arrangering af workshops med genbrugsjulepynt.

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Lokaludvalget bevilgede det ansøgte beløb enstemmigt.