18. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Tryghedsvandringer:

Der afholdes tryghedsvandring på holmene den 15. eller 16. november. Annemarie, Per og Julie arrangerer tryghedsvandringen med bistand for sekretariatet.

der afholdes tryghedsvandring på Bavnehøj den 22. november. Lasse og Jan arrangerer tryghedsvandringen med bistand fra sekretariatet.

Lokalpolitiet har givet tilsagn om at deltage i begge tryghedsvandringer.

Tryghedsvandringerne vil blive opsummeret i et svar til Sikker By, om hvilke steder der er behov for et løft af trygheden. Svaret godkendes af lokaludvalget eller forretningsudvalget inden afsendelse.

 

Nyt fra Områdefornyelsen:

Der har været afholdt styregruppemøde i Områdefornyelsen, hvor det bl.a. blev besluttet at støtte Foreningen Sydhavnsgade og Giv Rum med 450.000 kr.

Der har været afholdt Kick-off møde for Scandiagade-projektet den 4. oktober

Der afholdes Kick-off møde for Karens Minde regnvandsafledningsprojektet den 10. oktober

 

Sager til Lokalavisen:

Relevante sager fra lokaludvalgsmødet kan nævnes her.

 

Meddelelser fra Formanden:

LUFT-møde den 4. oktober

Beslutning

Lokaludvalget tog meddelelserne til efterretning.

Ann tilføjede at Scandiagadeprojektet kører nu. Der kommer et møde i starten af december, som bliver den sidste mulighed for at få indflydelse.

Karens Minde projektet bliver et længere forløb med åbne workshops.

Tryghedsvandringerne kan nævnes i lokalavisen.

Joan orienterede fra LUFT-mødet. Der er Mødeforum den 24. oktober.

Belvederebroen åbner på lørdag. Harry og Annemarie har hver sin cykeltur.

Der er høringer om trafikplanen den 18. oktober på Mozarts Plads og den 19. oktober på Sydhavns Station.

Der er operation Dagsværk den 2. november.