9. Bydelsplan 2017 - opsamling på workshop og spørgeskemaundersøgelse (2016-0346549)

Lokaludvalget skal orienteres om workshop afholdt den 11. oktober på Bavnehøj Skole samt om det spørgeskemaer, der har været sendt ud via internettet til borgere og brugere i Sydhavnen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning

2. at lokaludvalget drøfter, hvilke bidrag  fra borgerne, der er kommet ud af workshoppen den 11. oktober 2016 på Bavnehøj Skole.

3. at lokaludvalget tilbagefører 10.000 kr. til borgerinddragelsespuljen, der på lokaludvalgets møde den 20. august blev bevilget til at afholde borgermøde i forbindelse med Trafikplan 2016.

4. at lokaludvalget afsætter yderligere 5.000 kr. fra borgerinddragelsespuljen til at færdiggøre analysen af spørgeskemaundersøgelsen.

5. at lokaludvalget bemyndiger sekretariatet til at indgå aftale om anvendelse af rammebeløbet.

 

Problemstilling

Lokaludvalget besluttede på sit møde den 26. maj 2016, at borgerinddragelsen i forbindelse med bydelsplanen bl.a. skulle ske ved at udsende et spørgeskema via internettet til alle, man kunne komme i kontakt med, som har tilknytning til Sydhavnen. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen skulle bruges til at kvalificere dialogen med borgerne på to borgermøder/workshops på hhv. Skolen i Sydhavnen og Bavnehøj Skole.

På lokaludvalgets møde i august blev det besluttet at afsætte 25.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til spørgeskemaundersøgelsen og de to workshops.

Workshoppen på Bavnehøj Skole afholdes den 11. oktober 2016.

Spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet den 4. oktober 2016. Der var indkommet 458 besvarelser. Undersøgelsens resultater kendes endnu ikke, men de foreløbige resultater vil ligge klar til brug på den første workshop.

En rapport med de foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen vil blive lagt op på medlemmernes side inden workshoppen på Bavnehøj Skole.

Forretningsudvalget indstiller at lokaludvalget tilbagefører 10.000 kr. fra borgerinddragelsespuljen, der på lokaludvalgets møde den 20. august 2016 blev bevilget til at afholde borgermøde i forbindelse med Trafikplan 2016. Bymiljøudvalget har valgt at gennemføre borgerinddragelsen ved at møde borgerne 3 steder i bydelen ved busstoppesteder/samlingspunkter.

På lokaludvalgets møde den 20. august 2016, blev der ligeledes afsat 5000 kr. til analyse af spørgeskemaundersøgelserne. Analysen vil dog kun blive gennemarbejdet, hvis der afsattes yderligere midler til dette. Forretningsudvalget indstiller, at der afsættes et rammebeløb på 5.000 kr. til en gennemarbejdet analyse af spørgeskemaets resultater, og at sekretariatet bemyndiges til at indgå aftale om anvendelsen af disse midler.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om spørgeskemaundersøgelsen til efterretning.

Lokaludvalget drøfter bidrag fra borgerne fra workshoppen på Bavnehøj Skole.

Lokaludvalget tilbagefører 10.000 kr. der var afsat til borgermøde i forbindelse med Trafikplan 2016.

Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på 5000 kr. til at få udarbejdet en grundig analyse af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

 

Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. til borgerinddragelsespuljen. Der er disponeret over 49.400 kr. af disse. Heraf er der dog disponeret 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde i forbindelse med Trafikplan 2016. Disse midler skal dog ikke anvendes, da der afholdes andre borgerinddragende aktiviteter i stedet. Der er derfor plads i budgettet til at afsætte et rammebeløb på 5.000 kr. til brug for yderligere analyse af data fra spørgeskemaundersøgelsen.

Videre proces

 

 

Beslutning

Christine orienterede om workshoppen og om spørgeskemaet. Der havde været 458 besvarelser af spørgeskemaet. De vigtigeste resultater blev gennemgået.

Lasse foreslog at man i et kommende spørgeskema gjorde det muligt at skrive sin alder i stedet for det brede spænd på f.eks. 15-30 år.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning

 

Indstillingen om tilbageførelse af midler til borgerinddragelsespuljen og brug af 5000 kr. til at færdiggøre analysen af spørgeskemaundersøgelsen blev vedtaget enstemmigt.