3. Orientering om Trafikplan 2016 fra Center for Byudvikling (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om indholdet af Trafikplan 2016 og planens konsekvenser for bydelen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om Trafikplan 2016 fra Center for Byudvikling og Movia til efterretning

 

Problemstilling

Movia har sendt sin Trafikplan 2016 i høring i alle kommuner og regioner på Sjælland. Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016, at Økonomiforvaltningen skal sende Movias trafikplan i høring i lokaludvalgene, Ældrerådet og Handicaprådet. Trafikplanen er herefter i intern høring i lokaludvalgene med frist den 28. oktober 2016. Borgerrepræsentationen

Trafikplan 2016 er Movias bud på udviklingen i den kollektive bustrafik de kommende år. Den indeholder bl.a. et forslag til et nyt strategisk busnet fra 2019. Det strategiske busnet omhandler A- og S-busserne.

Forretningsudvalget har inviteret Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen og Movia til at uddybe trafikplanen og dens konsekvenser for Sydhavnen på lokaludvalgets møde. Der vil efter oplægget være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne om trafikplanen.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Oplægget fra Center for Byudvikling og Movia vil sammen med borgernes input danne grundlag for lokaludvalgets høringssvar til Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Malene Frydenlund fra CBU orienterede om processen ved trafikplanen og det overordnede indhold.

Movia orienterede om et nyt fælles takt-system fra januar 2017. Movia har ikke umiddelbart planer om at ændre zone-inddelingen.

Forslag til ændring af zone-inddelingen kan stilles via Borgerrepræsentationens repræsentant i Movias bestyrelse.

Simon fra Movia orienterede om de planlagte ændringer i det strategiske busnet. De relevante linjer for Sydhavnen bliver en ny linje 7A og en ny linje 9A.      

Joan opfordrede til at lokaludvalget inddrages i planlægningen af de lokale buslinjer. Som eksempel nævnte hun Sundhedshuset, der ligger på Vesterbrogade, og hvor borgerne i Sydhavnen er afhængig af bustransport. det nuværende forslag til A-buslinjer vil gøre det vanskeligere og mere tidskrævende for beboerne i Sydhavnen (og Valby) at nå frem til Sundhedshuset, der er fælles for Vesterbro, kgs. Enghave og Valby.

Ann bemærkede, at planen virker som om, at man er ved at afmontere tanken bag A-busnettet. Dette bekræftede Movia, idet Cityringen jo er en ring-linje, og den vil derfor fjerne dele af grundlaget for de nuværende A-linjer.

Movia oplyste, at selskabet gerne vil modtage forslag til ruteændringer i området omkring Mozarts Plads. Forslag kan sendes til sekretariatet, der koordinerer med Forretningsudvalget.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.