9. Trafiksituationen på Fragtvej, Bavnehøj og ved Skolen i Sydhavnen (2018-0263174)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal godkende et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende trafiksituationen på Fragtvej samt orienteres om borgerhenvendelser vedrørende trafiksituationen på Bavnehøj og ved Skolen i Sydhavnen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender vedlagte forslag til brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende trafiksituationen på Fragtvej og Bådehavnsgade

2. at lokaludvalget orienteres om henvendelser fra borgere vedrørende trafiksituationen på Bavnehøj og ved Skolen i Sydhavnen

3. at lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at invitere medarbejdere fra Sikker Skolevej projektet i Teknik- og Miljøforvaltningen på rundvisning på Bavnehøj og ved Skolen i Sydhavnen

 

Problemstilling

Bymiljøudvalget har udarbejdet vedlagte forslag til brev til Teknik-og Miljøforvaltningen med forslag til øget sikkerhed for bløde trafikanter på Fragtvej og Bådehavnsgade. Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget drøfter forslaget og beslutter at sende dette til Teknik- og Miljøforvaltningen.

I forbindelse med opstart af Områdefornyelsen på Bavnehøj har flere borgere samt ledelsen på Bavnehøj Skole peget på, at trafikforholdene på især Tranehavevej og Nathalie Zahles Vej er overordentligt problematiske og at der er risiko for trafikuheld på disse to skoleveje ved Bavnehøj Skole.

Skoleleder Pia Grevelund skriver i en mail af 7. september 2018 til Bymiljøudvalget:

"

Kære alle

Jeg oplever ofte om morgenen, når,jeg siger godmorgen til børn og forældre, at mine elever bliver udsat for fare, når de særligt skal køre over Tranehavevej ad Natalie Zahlesvej. Der er,ofte en del,trafik og ikke alle biler overholder hastighedsbegrænsningerne. Der er også biler, der kører op på cykelstien (de anmærkede linjer) på,Tranehavevej langs skolen. 

Jeg har været i kontakt med sikre skoleveje om et fodgængerfelt, men de nævner, at vejen er for smal til,det. For skolen kan etablere skolepatrulje skal der være et fodgængerfelt.

Jeg har en aftale med dem (Sikre Skoleveje) om at etablere yderligere skiltning på Natalie Zahlesvej, da flere kører ind på NZV i indkørselsforbudstiden mellem,7.30 og 8.30 De nuværende skilte begge ender er dårligt placeret.

Stien fra Stationen ved Netto, som mange elever kører på for at komme,til skole, ‘ender’ på Tranehavevej

Herfra skal børnene over på modsatte side for at komme,ned til skolen. Udsynet er rigtig dårligt derfra og særligt, hvis der holder lastbiler for at læsse varer af eller ulovligt parkere biler.

Jeg ved, at Lars,kan supplere med billeder af denne strækning.

Dejligt med hurtig,handling fra Jer alle og Lokaludvalget

Tak!

Bedste hilsner

Pia"

Lokaludvalget har tillige den 1. oktober modtaget en henvendelse fra en forældre til børn på Skolen i Sydhavnen om de trafikale forhold omkring skolen. Henvendelsen bringes her:

"

Til rette vedkommende,

 

Jeg er blevet henvist af Christine Hovgaard Jensen, som har anbefalet mig at skrive til jer, for hjælp til at forbedre trafik forholdene på Sluse/Teglholmen. 

 

Da jeg har boet på Sluseholmen siden 2006, kender jeg alt til at bo i en nybygget boligdel. Dog er der igennem de sidste 8 år kommet flere mennesker og flere biler herude, kva alle de nye boliger. 

Problemet er at trafik forholdene slet ikke følger med. Derfor startede jeg en "kamp" for at få bedre trafik forhold herude. 

 

Jeg har henvendt mig til Sikre skoleveje, hvor jeg tidligere har talt med Charlotte, nu skriver jeg med Oskar, via denne mailadresse: 

 

Problemet er særligt stort fra Sluseholmen over broen og ned igennem Støberigade. Lige forbi 2 børnehaver og en skole, vel og mærket ude et lysreguleret fodgængerfelt. 

 

Jeg vil super gerne gå en tur herude med en fra Sikre skoleveje en morgen og vise de udfordringer vi har, men det er ikke lykkes mig at komme igennem. Måske I kan hjælpe her? 

 

Vedhæftet kan I se noter og kommentar fra den gåtur, vi havde med Charlotte fra Sikre skoleveje, tilbage i november 2017, inden hun gik på barsel. 

 

Jeg håber I kan hjælpe. 

 

På forhånd tak. 

 

Venlig hilsen 

Gitte" (Efternavn ikke medtaget)

 

Forretningsudvalget finder, at der er behov for at invitere medarbejdere fra Sikker Skolevej på besigtigelse på både Bavnehøj og Teglholmen, for bedre at kunne drøfte mulige løsninger på trafiksituationen ved de to skoler. Forretningsudvalget indstiller, at Bymiljøudvalget bemyndiges til at arrangere en besigtigelse ved de to skoler med deltagelse af de borgere, der har rettet henvendelse til lokaludvalget om problemer med trafiksikkerheden.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende forslag til forbedringer for bløde trafikanter på Fragtvej og Bådehavnsgade.

Lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at arbejde videre med de borgerhenvendelser, lokaludvalget har modtaget vedrørende trafiksituationen ved Bavnehøj Skole og Skolen i Sydhavnen. Bymiljøudvalget bemyndiges til at invitere medarbejdere fra Sikker Skolevej på besigtigelse ved de to skoler.

Bymiljøudvalget orienterer på et senere lokaludvalgsmøde om, hvad der videre sker i sagen.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Beslutning

1) Lise Brylle uddybede brevet til TMF. Der ønskes også et bump længere nede af Bådehavnsgade. Lokaludvalget vedtog at sende brevet.

2)  Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning

3) Lokaludvalget bemyndigede BMU til at afholde besigtigelser på Bavnehøj og ved Skolen i Sydhavnen sammen med medarbejdere fra Sikker Skolevej projektet i Teknik- og Miljøforvaltningen