4. Overførsel af midler fra Egne Projekter til Kgs. Enghavepuljen (2018-0263039)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte, om der skal overføres midler fra lokaludvalgets pulje til egne projekter til Kgs. Enghavepuljen

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget overfører 10.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen

2. at lokaludvalget overfører 10.000 kr. fra puljen til dækning af lokaludvalgets julearrangement til Kgs. Enghavepuljen

 

Problemstilling

Status på Kgs. Enghavepuljen er inden behandling af ansøgninger til dette møde, at der er 818 kr. tilbage i puljen. Lokaludvalget kan derfor højst tildele dette beløb til ansøgningerne. Der er indkommet ansøgninger for 88.400 kr. Forretningsudvalget indstiller, at en ansøgning imødekommes delvist med 5.000 kr.

En forudsætning for at følge indstillingen er, at der tilføres midler til dækning af det indstillede beløb. Disse midler kan tilføres fra den pulje, lokaludvalget i januar afsatte til egne projekter:

 

 

Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 10.000 kr. fra henholdsvis Borgerinddragelsespuljen og puljen Jul i Sydhavnen 2018, i alt 20.000 kr.

Borgerinddragelsespuljen:

Formålet med borgerinddragelsespuljen er primært at dække lokaludvalgets udgifter til borgermøder og andre borgerrettede aktiviteter i løbet af året. Der er afsat 40.000 kr. i puljen. På nuværende tidspunkt er der disponeret over 15.000 kr. til afholdelse af borgermødet den 19. september. Det betyder, at der er 25.000 kr. til rådighed i puljen. Overføres der 10.000 kr. fra denne pulje til Kgs. Enghavepuljen, vil der stadig være midler til at afholde et borgermøde i 2018.

Risikoen ved at overføre 10.000 kr. er, at lokaludvalget ikke vil have midler til at afholde mere end et borgermøde, hvis der skulle vise sig et behov for dette.

 

Jul i Sydhavnen, 2018:

Lokaludvalget besluttede på mødet i september, at julearrangementet, som i år afholdes den 2. december, skulle være begrænset i forhold til sidste års arrangement, der også involverede Kvartershuset og juleaktiviteter på det gamle posthus, som lokaludvalget i mindre omfang bidrog til økonomisk.

Sekretariatet har på baggrund af sidste års regnskab udarbejdet følgende budget:

 

Som det fremgår af budgettet, forventer lokaludvalget at julearrangementet kan afholdes for 36.400 kr. Det vurderes derfor, at der er luft i budgettet til at afgive 10.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen ud af det samlede afsatte beløb på 50.000 kr.

Sekretariatet bemærker, at der endnu ikke er indhentet priser på samtlige aktiviteter, og at budgettet ikke tager højde for eventuelle prisstigninger. Der er søgt om arrangementstilladelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, men det vides ikke, om der vil blive opkrævet gebyr for en eventuel byggetilladelse (6000 kr.) eller om arrangementskontoret vil kræve, at det midlertidige byrum terrorsikres til denne begivenhed, hvilket vil kræve, at indkørslen til pladsen afspærres af varevogn eller lignende. Teknik- og Miljøforvaltningen stillede hverken krav om byggetilladelse eller terrorsikring ved sidste års arrangement på samme plads, men sekretariatet kan ikke udelukke, at der vil blive stillet sådanne krav i år.

Løsning

Lokaludvalget beslutter, om der skal overføres midler fra Borgerinddragelsespuljen og Jul i Sydhavnen-puljen til Kgs. Enghavepuljen til dækning af ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen resten af året.

Økonomi

Hvis indstillingen besluttes, vil budgettet for Borgerinddragelsespuljen blive nedsat fra 40.000 kr. til 30.000 kr., og budgettet til lokaludvalgets julearrangement vil blive nedsat fra 50.00 kr. til 40.000 kr.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede ikke at overføre midler fra Borgerinddragelsespuljen. Lokaludvalget besluttede at overføre 10.000 kr. fra julearrangementspuljen. Der er således 35.818 kr.i puljen.