1. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet - Forretningsudvalget foreslår Hans
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

Der mangler repræsentanter fra Venstre og Dansk Folkeparti. Medlemstallet for Kgs. Enghave Lokaludvalg er derfor 19.

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Dan Jønsson- suppleanten, Elisabeth Lindhardt, er indkaldt.

Hanne Bierring - suppleanten Lasse Gadegaard er indkaldt

Ann Vikkelsø - det har ikke været muligt at få fat på suppleanten

Anna Rosenblad - Suppleanten har også meldt afbud

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Hans blev valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at der er et nyt punkt 8a - høring om tillæg til lokalplan 56

 

Merete Ganshorn deltog i mødet som Anns suppleant fra kl. 20.