13. Meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Der har været afholdt møde i Styregruppen for Områdefornyelsen i Sydhavnen. På mødet blev det bl.a. besluttet at udmønte kvartermanagerpuljen på 1 mio. kr. som  en aktivitetspulje (Bylivspuljen). Puljen har til formål at give Sydhavnen et levende by- og handelsliv, baseret på bydelens tradition for tolerance, opfindsomhed og bæredygtighed. De første midler uddeles til aktiviteter under Sydhavnens del af Kulturnatten den 12. oktober.

Styregruppen blev også præsenteret for tre spændende vinderprojekter fra projektet Sydhavnen handler Cirkulært.

Se punktet status på Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne for orientering om løsningsmuligheder på toiletproblemerne.

Kulturnat i Sydhavnen 12.10

Steen: Metrohegnet på Mozarts Plads dækker delvist cykelstien ved Bananen. Anne Skriver mail til Metroselskabet og Jørgen Poulstrup. Venstresvinget fra Borgmester Christiansens Gade til Mozarts Plads fungerer ikke - skal med i mailen. Også usikre forhold omkring Fakta.

Borgermøde om stranden i Valbyparken.  NY parkvandring 4.11.