6. Ansøgninger til Julepuljen (2018-0263144)

Der er indkommet tre ansøgninger til Julepuljen til behandling på dette møde indenfor fristen, der var den 20. september 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Weshelter til Julemiddag i Pegasus med det fulde beløb. Ansøger har søgt 6.000 kr.

2. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra SydhavnsCompagniet til aktiviteter 1. søndag i advent med 9.000 kr. Ansøgerne har søgt 9.600 kr.

3. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Handelstandsforeningen Sydhavnen Handler til 2450 Julemarked den 2. december med 15.000 kr.. Ansøger har søgt 20.000 kr.

 

Problemstilling

Kulturudvalget har behandlet alle tre ansøgninger. Ansøgningerne fra Weshelter (Pegasus) og SydhavnsCompagniet er også blevet behandlet i Socialudvalget.

Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til særlige aktiviteter i julemåneden (julepuljen).

 

Ad 1. Julemiddag i Pegasus

Jørgen Hansen (Weshelter) , der er leder af aktivitets- og samværsstedet Pegasus, har søgt om 7.000 kr. til at afholde en julemiddag for Pegasus' brugere den 21. december 2018. Der vil være tale om traditionel julemad, kaffe og kage samt en godtepose.

Både Socialudvalget og Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

 

Ad 2: 1. søndag i advent i Det Gamle Posthus

SydhavnsCompagniet har søgt om 9.600 kr. til at afholde forskellige juleaktiviteter for Sydhavnens borgere i det gamle posthus 1. søndag i advent. Der vil være tale om traditionel julehygge, hvor deltagerne får mulighed for at lave deres egen julepynt og andre juleaktiviteter. Både Socialudvalget og Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. Da indstillingerne samlet overstiger julepuljens maksimum på 30.000 kr. har Forretningsudvalget indstilles, at ansøgningen imødekommes delvist med 9.000 kr.

 

Ad 3: 2450·Julemarked

Handelsstandsforeningen Sydhavnen Handler har søgt om 20.000 kr. til at gennemføre markedsdag den 2. december. Der fokuseres på 2 aktiviteter: Fælles julypyntningen på handelsstrøgaksen Mozartsvej og Borgbjergsvej samt at borgerne sammen kan skabe en "selfie" julekreation, som opstilles på en af bydelens pladser, og hvor forbipasserende med kreationen som baggrund kan tage jule-selfies omgivet af glitter og gran. Denne ansøgning er kun behandlet i Kulturudvalget, som indstiller, at den imødekommes delvist med 15.000 kr. Kulturudvalget henviser til julepuljens begrænsede størrelse, til at der er en vis usikkerhed om budgettet og til at der må kunne forventes en vis grad af selvfinansiering.

 

Løsning

Lokaludvalget tager stilling til de tre ansøgninger.

Økonomi

Beløbet tages fra den særlige pulje på 30.000 kr., lokaludvalget har afsat til specifikke juleaktiviteter i december.

 

Beslutning

Vedr. Julemiddag i Pegasus: Det blev enstemmigt vedtaget at bevilge det fulde beløb på 6.000 kr.

 

Vedr. 1. søndag i advent i SydhavnsCompagniet:

Jan og Brian erklærede sig inhabile og forlod lokalet under sagens behandling.

Martin undlod at stemme

Alle øvrige stemte for at bevilge det indstillede beløb på 9.000 kr.

 

Sydhavnen Handler:

Brianerklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Der var indsendt en revideret ansøgning på 15.000 kr. til køb af julestjerner

Martin stemte imod indstillingen om at bevilge det fulde beløb.

For stemte: Lotte, Lise, Hans, Joan, Asbjørn, Steen, Paul-Erik, Kirsten og Sisse

Nina, Stine, Lasse, Jan og Johan undlod at stemme

Vedtaget at bevilge det fulde beløb på 15.000 kr.