3. Status på Puljemidlerne (2018-0262074)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på lokaludvalgets puljemidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 905.967 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2018. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 149.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 726.967 kr. i Kgs. Enghavepuljen.

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 726.149 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 47 eksterne projekter Der er således 818 kr.  (726.967- 726.149) til rest, som ikke er disponeret i 2018.

 

Puljemidler
Årets samlede budget 905.967
Budget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
Eksterne 726.967 726.149 818
Jul 30.000 - 30.000
Egneprojekter 149.000 149.000 -
Saldo (rest budgettal) 0
Tilbage af årets budget til disposition 818

 

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen:

Der er indkommet 3 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen og 3 ansøgninger til julepuljen til behandling på oktober mødet

Kgs. Enghavepuljen: Der er indkommet ansøgninger for 88.400 kr. og der er 818 kr. tilbage i puljen. Der er indstillet 5.000 kr. Som næste punkt på dagsordenen skal lokaludvalget behandle en indstilling om at overføre 20.000 kr. fra lokaludvalgets egne projekter til Kgs. Enghavepuljen. Kun hvis lokaludvalget beslutter at følge indstillingen, vil det være muligt at uddele midler til ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen på dette møde, udover de 818 kr., der er tilbage i puljen.

Kgs. Enghavepuljen:

Søgt kr.

Aktivitet

Afholdes den

Indstilling fra fagudvalg

10.000

Udvandrerne /Danskdansk

22. november 2018

KU: 5.000

66.400

Sydhavnen i Farver

1. november 2018

KU: 0

12.000

Elfriede

16. december 2018

KU: 0

 

Julepuljen: Der er indkommet ansøgninger for 35.600 kr. til julepuljen. Der er afsat 30.000 kr.

 

Ansøger

Projektnavn

 

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Pegasus

Julemiddag

 

KU: 6.000 kr.

SU: 6.000 kr.

6.000 kr.

SydhavnsCompagniet

1. søndag i advent

 

KU: 9.600 kr.

SU: 9.600 kr.

FU: 9.000 kr.

9.600 kr.

Sydhavnen Handler

Julearrangement

2. december

 

KU: 15.000 kr.

20.000 kr.

Total

 

 

30.000

35.600

 

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Disponibelt beløb: 818 kr.

Indstillet til ansøgninger: 5.000 kr.

Indstillet at overføre 20.000 kr. fra lokaludvalgets egne projekter (næste punkt på dagsordenen)

Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger vedtages: 20.818 - 5000 = 15.818 kr.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.