12. Orientering om forholdene på Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne (2018-0263476)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

at lokaludvalget tager orienteringen om status på Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne til efterretning.

 

Problemstilling

Siden sidste lokaludvalgsmøde har Områdefornyelsen i Sydhavnen og Sikker By arbejdet sammen på at finde en løsning på toiletproblemerne på Anker Jørgensens Plads. Den 2. oktober besluttede styregruppen for Sikker By at bevilge midler til en midlertidig toiletløsning med tilslutning til kloak. Det bliver nu op til Teknik- og Miljøforvaltningen at finde en placering til det midlertidige toilet og få det opstillet. Det forventes at være på plads i Januar 2019.

Områdefornyelsens Styregruppe besluttede på deres møde den 26. september at afsætte midler til en toiletløsning, som skulle være midlertidig, hvis Sikker Bys indstilling blev afvist, og permanent, hvis Sikker Bys indstilling gik igennem.

Områdefornyelsen vil nu arbejde videre med at få opført et permanent toilet på eller i umiddelbar nærhed af Anker Jørgensens Plads. Tidshorisonten for den permanente løsning er slutningen af 2019.

 

Overborgmesteren har besøgt Ellebjerg Skole den 5. oktober på foranledning af en henvendelse fra skolens ledelse om tryghedsproblemerne på Pios Plæne. Joan og Steen deltog i mødet med Overborgmesteren og vil orientere herfra på lokaludvalgsmødet.

 

Der vil blive afholdt møde i aktørgruppen den 11. oktober, altså umiddelbart før lokaludvalgets møde. Lokaludvalgets repræsentanter i aktørgruppen vil orientere om de væsentligste punkter fra aktørmødet på lokaludvalgets møde.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Beslutning

Brian orienterede fra Aktørmødet afholdt tidligere på dagen

Steen orienterede om mødet med Overborgmesteren om Pioparken og problemerne på Pios Plæne

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning

Referatet fra aktørmødet distribueres så vidt som muligt - også til LUs hjemmeside og Facebook.