5. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2018-0263125)

Der er indkommet tre ansøgninger til behandlingen på dette møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Teatergrad/Danskdansk med 5.000 kr. til forestillingen Udvandrerne. Ansøger har søgt 10.000 kr.

2. at lokaludvalget meddeler afslag på ansøgningen fra Ladies Drawing Night Cph. til udstillingen Sydhavnen i Farver. Ansøger har søgt 66.400 kr.

3. at lokaludvalget meddeler afslag på ansøgningen fra Sydhavns Teater til forestillingen Elfriede. Ansøger har søgt 12.000 kr.

 

Problemstilling

Alle tre ansøgninger er blevet forbehandlet i Kulturudvalget.

Der er samlet søgt om flere midler, end det er muligt at uddele fra Kgs. Enghavepuljen. Sekretariatet bemærker, at det er en forudsætning for at bevilge tilskud på mere end de 818 kr., der inden dagens møde er tilbage i Kgs. Enghavepuljen, at lokaludvalget beslutter at overføre midler svarende til de derudover tildelte beløb fra lokaludvalgets pulje til egne projekter.

 

Ad 1: Udvandrerne:

Teatergruppen danskdansk, der er en del af gruppen Teatergrad har søgt om 10.000 kr. til en enkelt dag i uge 47 at opføre forestillingen Udvandrerne gratis for borgerne i Kgs. Enghave. Forestillingen omhandler mennesker, der er udvandret og kommet til Danmark drevet af fattigdom, krig, forfølgelse, kærlighed og eventyrlyst. Disse historier er baseret på interview med indvandrere og deres efterkommere her i landet. Formålet med forestillingen er, at synliggøre individualiteten hos de mennesker, der benævnes som gruppen af ’flygtninge og indvandrere’, og bidrage til en forståelse for, at man som udvandrer altid vil leve i splittelse mellem det gamle og det nye. Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen støttes med 5.000 kr. under henvisning til, at stykkets primære lokalitet er fritidshjemmet på Sjælør Boulevard, og at ansøgerne også vil have mulighed for at søge støtte i Valby Lokaludvalg.

 

Ad 2: Sydhavnen i Farver:

Kunstnersammenslutningen Ladies Drawing Night Cph har søgt 66.400 kr. i støtte til at opsætte en fotoudstilling på det grønne hegn ved metrobyggepladsen på Sluseholmen. Udstillingen vil løbe fra den 1. november 2018 til den 30. april  2019. Udstillingen vil bestå af 800 fotos på en 21 meter lang og 3 meter høj frise. De mange fotos viser ifgl ansøgningen bydelens forskelligartede arkitektur, natur, industri, skønhed og finurlighed og portrætterer Sydhavnen i hele dens mangfoldighed. Kulturudvalget indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen, under henvisning til størrelsen på det ansøgte beløb sammenholdt med lokaludvalgets stærkt begrænsede puljemidler.

 

Ad 3: Elfriede:

Sydhavns Teater har søgt om 12.000 kr. i støtte til at opføre forestillingen Elfriede på teaterets nye performancerum P44 på Borgbjergsvej. Forestillingen vil blive vist fra den 10. - 16. december 2018. Stykket handler om en mor, en datter og en tavs far. Alle tre har de deres roller i familien, hvad enten de taler eller tier. Der er grænseoverskridende dialoger, men også komiske momenter. Der søges om støtte til design og fremstilling af forestillingens kostumer. Kulturudvalget indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen. Kulturudvalget ønsker dels at se projektet an, dels henviser udvalget til de begrænsede midler i puljen.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og tager stilling til de enkelte ansøgninger.

 

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til den enkelte ansøger tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2018. Bevillinger gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

 

 

Beslutning

Vedr. "Indvandrerne":

Johan og Martin stemte imod

Lise Brylle undlod

Alle øvrige stemte for

(16 medlemmer til stede)

Lokaludvalget vedtog at bevilge 5000 kr. til ansøgningen

 

Vedrørende "Sydhavnen i Farver":

Ansøgerne har præciseret i en mail, at de kan nøjes med 4800 kr. til professionel ophængning af deres frise:

Lokaludvalget stemte om at bevilge 4.800 kr.

For stemte: Nina, Stine, Lasse, Lotte, Hans, Joan, Jan, Asbjørn, Brian, Steen og Sisse.

Imod stemte: Kirsten, Martin Lise, og Johan

Paul-Erik undlod at stemme

Lokaludvalget vedtogt at bevilge 4800 kr.

 

Vedrørende "Elfriede"

Mod at meddele afslag stemte: Nina og Jan

Brian, Asbjørn, Lasse og Stine undlod at stemme.

Alle andre stemte for at meddele afslag på ansøgningen.