8. Høring: Verdensby med ansvar - borgerdialog i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0263173)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte om og i hvilket omfang lokaludvalget vil gennemføre borgerdialog i forbindelse med Kommuneplanstrategien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget beslutter om og på hvilken måde, lokaludvalget vil gennemfører borgerdialog i forbindelse med Kommuneplanstrategien 2018

2. at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe til at gennemføre en eventuel borgerdialog.

 

Problemstilling

Københavns Kommune har den 24. september sendt "Verdensby med Ansvar - Forslag til Kommuneplansstrategi" i høring med frist til den 20.november 2018.

Kommuneplanstrategien sætter retningen for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Kommuneplanstrategien indeholder en samlet vision for byens udvikling; en "Verdensby med ansvar" og slår en række temaer og principper an. Visionen og principperne skal udvikles videre i Kommuneplan 2019, som lægger rammerne for planlægningen af byens udvikling de næste 12 år.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv-Hørt Portalen: https://blivhoert.kk.dk/hoering/verdensby-med-ansvar-forslag-til-kommuneplanstrategi-2018

I forbindelse med den offentlige høring om ’Verdensby med ansvar - Forslag til kommuneplanstrategi 2018’ vil Økonomiforvaltningen stå for borgerdialog ude i byen samt på sociale medier.

projektlederen i Center for Byudvikling har sendt følgende opfordring til lokaludvalgene:

Kære Lokaludvalgsmedlemmer

 

Københavns Kommune er på vej med en ny strategi for byens udvikling; Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby med ansvar, som efter at have været i en otte ugers intern høring i de politiske udvalg, råd og Lokaludvalg, nu sendes i en offentlig høring frem til den 20. november 2018.

 

I høringsperioden inviteres københavnerne til at tage del i debatten om byens fremtid via kampagnen #københavnersnak med udgangspunkt i Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 – Verdensby med ansvar. Københavnerne er eksperter i byens hverdagsliv og det er vigtigt, at vi giver københavnerne muligheden for at komme til orde om fremtidens København. Her vil seks udvalgte dilemmaer udgøre rammen om snakken.

 

For at nå ud til flest mulige og forskellige målgrupper vil vi gerne have jeres hjælp som lokaludvalgsmedlemmer, til at sprede ordet og få københavnerne på banen.

 

Vi har særligt tre målgrupper, som vi forsøger at få til at deltage, men som kan være svære at ramme:

  • Børnefamilierne
  • Unge og studerende
  • Borgere fra udsatte byområder

 

Vi ser, at I kan have en central rolle i at række ud til disse målgrupper via jeres netværk – om det er på de sociale medier eller i det fysiske møde.

 

Københavns Kommune afholder 10 arrangementer spredt ud over byen, samtidig med at lokaludvalgene kører forskellige lokale aktiviteter. Derudover vil der være en indsats på de sociale medier, hvor det er muligt at snakke med på hashtagget #københavnersnak.

 

Vedhæftet fil giver jer et overblik over de 10 arrangementer der afholdes – herunder Middag Med Mening, hvor vi har allieret os med fem folkekøkkener og afholder en uformel debat over et måltid mad. Derudover er der fem pop-up i byens rum, hvor Københavns Kommune, med Københavns Borgmestre og medlemmerne af en tænketank stiller op og snakker med københavnerne om byens udvikling. I er meget velkommen til at deltage.

 

Vi håber at I vil være med til at få københavnerne på banen!

Link til de forskellige arrangementer: https://www.kk.dk/kobenhavnersnak

Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget tager stilling til om og på hvilken måde lokaludvalget skal foretage borgerdialog i forbindelse med høringen.

Der er ikke ressourcer i sekretariatet til at planlægge større arrangementer som f.eks. borgermøder i høringsperioden. Såfremt lokaludvalget træffer beslutning om større arrangementer skal der nedsættes en gruppe af medlemmer fra lokaludvalget, der kan stå for disse aktiviteter.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter om og på hvilken måde, lokaludvalget skal foretage borgerdialog i forbindelse med Kommuneplanstrategien.

 

Økonomi

Afhængigt af, hvilke aktiviteter, lokaludvalget beslutter, skal der afsættes midler hertil. Midlerne afholdes af lokaludvalgets Borgerinddragelsespulje.

Videre proces

Lokaludvalgets høringssvar besluttes på lokaludvalgets møde den 15. november 2018 på baggrund af indstilling fra Bymiljøudvalget og eventuel dialog med borgerne.

 

Beslutning

1) Hans foreslog, at lokaludvalget afholder et borgermøde enten den 12. eller den 13. november med titlen "Hvilken by ønsker vi" og undertitlen "Hvad vil vi med Sydhavnen?"

Lokaludvalget vedtog at holde et borgermøde på en af de nævnte datoer. Lokaludvalget nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe til at planlægge mødet. Følgende blev medlem af arbejdsgruppen:

Brian, Jan, Nina, Hans og Steen.

 

Der blev afsat 20.000 kr. af Borgerinddragelsespuljen til at afholde mødet.