2. Borgernes tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Kgs. Enghave Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Jan Mathiesen var mødt. Han takkede flertallet for udtalelsen på sidste lokaludvalgsmøde. Han opfordrede lokaludvalget tage kontakt til de andre lokaludvalg, der er berørt af byggeplanerne, så det ikke bliver en kamp om at kaste aben videre - han roste borgermødet om badestranden, men bemærkede, at der også havde været en "abe-problematik" der vedrørende spørgsmålet om parkering. Altså et spørgsmål om, hvem der skal tage ansvaret for beslutninger vedrørende parkering ved stranden.