10. Forslag til oplæg på lokaludvalgsmøder (2015-0273687)

Lokaludvalget drøfter forslag fra medlemmerne til oplæg på lokaludvalgsmøderne i 2016

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

 

1. at lokaludvalget på baggrund af forslag fra medlemmerne drøfter ideer til oplæg på lokaludvalgets møder i 2016

Problemstilling

Forretningsudvalget ønsker input fra lokaludvalgets medlemmer til oplægsholdere og -temaer til lokaludvalgets møder i 2016. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der til de fleste af lokaludvalgsmøderne er et oplæg af ca. ½ times varighed om emner, der enten har generel interesse for lokaludvalget eller som knytter sig til emner, der skal drøftes på samme møde, som oplægget holdes. medlemmerne opfordres derfor til at komme med forslag til hvem, der kan holde oplæg, og hvad de skal handle om.

Løsning

Lokaludvalget bidrager til en liste over oplægsholdere og temaer til oplæg af ca. 30 minutters varighed på lokaludvalgets møder i 2016. Sekretariatet aftaler de enkelte oplæg konkret med oplægsholderne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget vil gerne have et oplæg fra TMF om projektet med genbrugsstationen.

Der var ligeledes ønske om et oplæg om Sundhedsprofil - hvordan kan man skille tallene fra Vesterbro og Sydhavnen ad

Endelig var der et ønske om et oplæg om byplanlægning - samlet planmæssig gennemgang af Sydhavnen

 

Sekretariatet kontakter relevante oplægsholdere.