5. Brug af eventuelle restpuljemidler. (2015-0273687)

Lokaludvalget skal tage stilling til hvad eventuelle restpuljemidler skal bruges til.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget afsætter eventuelle restpuljemidler til brug for køb af merchandise mv.

Problemstilling

På trods af at Kgs. Enghavepuljen går i nul, hvis lokaludvalget følger indstillingerne, vil der efter al sandsynlighed blive tilbageført midler fra de projekter i Kgs. Enghave Puljen, der endnu ikke er afsluttede i størrelsesordenen 5-10.000 kr. Sekretariatet har foreslået forretningsudvalget, at disse afsættes som rammebevilling til køb af merchandise mv. Forretningsudvalget indstiller, at eventuelle restmidler kan anvendes til følgende (i prioriteret rækkefølge, så langt midlerne rækker):

  • Køb af en ekstra pavillon til brug for borgerrettede arrangementer. Lokaludvalget ejer i øjeblikket kun en pavillon, som måler 3 x 3 meter. Det er derfor nødvendigt, at sekretariatet låner sig frem til en ekstra pavillon til brug ved større borgerrettede arrangementer som f.eks. Høstpicnic, Karens Dag og Julearrangementet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis lokaludvalget kan råde over sin egen pavillon i størrelse 4 x 4 meter til disse formål. Pavillonen koster 5-6000 kr.
  • Reparation af pullerter på Tippen. Lokaludvalget har betalt for opstilling af pullerter ved 2 af de 4 indgange til Sydhavnstippen. Pullerterne skal forhindre biler i at køre ind på Tippen, og de har erstattet de gamle og ikke særligt kønne låger, der tidligere var opstillet. Selv om det kræver en specialnøgle at låse pullerterne op, har ukendte gæster fundet ud af at åbne dem. Derfor vil Bymiljøudvalget gerne have sat en ekstra lås på pullerterne, så de virker efter hensigten.
  • Balloner - der har været efterspørgsel efter lokaludvalgets balloner med logo i år. En stor del af dem blev delt ud på Karens Dag, og de fleste af de resterende blev lagt i godteposerne til julearrangementet
  • Blyanter med logo - blev også lagt i godteposerne, og der er ikke flere tilbage
  • papkopper (genbrugspap)
  • Reparation af A-skilte - lokaludvalget har 2 store A-skilte, som bl.a. bruges ved borgerrettede arrangementer. Deres plastikforsider er meget slidte, og på det ene er hængslet gået i stykker.
  • Magnetlygter til lokaludvalgets ladcykler.

Løsning

Lokaludvalget beslutter at afsætte eventuelle restpuljemidler til brug for ovenstående borgerrettede formål inden udgangen af 2015.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte sekretariatets liste med følgende tilføjelser:

Muleposer.

Sweatshirts/hoodies/thermoveste

højttaler/anlæg

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.