. Orientering fra TMF om Helhedsgenopretningen af Stubmøllevej (2015-0273687)

Kgs. Enghave Lokaludvalg orienteres om Teknik- og Miljøforvaltningens planer om helhedsgenopretningen af Stubmøllevej

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget besluttede på november-mødet at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om helhedsgenopretningen af Stubmøllevej.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

 

1. at lokaludvalget tager orienteringen fra Teknik- og Miljøforvaltningen til efterretning.

Problemstilling

Der er afsat 6.2 millioner på budgettet for 2016 til helhedsgenopretning af Stubmøllevej. der er ikke afsat midler til en cykelsti. Anders Møller og Jane Snog fra TMF vil fortælle om planerne for arbejdet.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Beslutning

Anders Møller og Jane Snog orienterede om baggrunden for, at der ikke har kunnet findes midler til cykelsti i forbindelse med helhedsgenopretningen af Stubmøllevej. Beslutningen om genopretning af vejen er taget i forbindelse med budgetforliget for budget 2016. Der er kun afsat midler til en 1:1 genopretning af vejen, ikke til nye tiltag som f.eks. cykelstier eller forandringer af vejens forløb i øvrigt. Der vil dog blive plantet vejtræer i forbindelse med genopretningen.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning