12. Eventuelt ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Formanden ønskede alle medlemmer af lokaludvalget en god jul og et godt nytår.