9. Nyt fra Områdefornyelsen (2015-0273687)

Lokaludvalget orienteres om nyt fra Områdefornyelsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om nyt fra Områdefornyelsen til efterretning

Problemstilling

Der blev afholdt møde i Områdefornyelsens Styregruppe den 2. december 2015. På dagsordenen var bl.a. suppleantvalg, orientering om arbejdsgrupper og godkendelse af projektkort for de enkelte arbejdsgrupper (SydhavnsDollars, "Fællesskab Sydhavn", Scandiagade, Mozarts Plads midlertidige Byrum samt Byfornyelse og Gårdhaver9.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Ann orienterede om at der stadig er ledige suppleantpladser.

Sydhavnsdollarsarbejdsgruppen kan uddele op til 30.000 kr. Derudover kan Styregruppen godkende ansøgninger på 30-100.000 kr.

Fællesskaber i Sydhavnen-arbejdsgruppen holder møde på tirsdag kl. 16.30 i ABC-lokalet på Karens Minde

Scandiagade - Projektet går i gang nu. Der er bevilget midler på 2016-budgettet.

Mozarts Plads Midlertidige Byrum - starter i januar.

Bygningsfornyelse: Arbejdsgruppen opstarter med møde første gang februar 2016

Fælles Gårdhaver - arbejdsgruppen starter i februar 2016.

Til næste år sættes en arbejdsgruppe om Karens Minde visionen samt en arbejdsgruppe om lokale medier.

Ann opfordrede lokaludvalgets medlemmer og suppleanter til at melde sig som suppleanter og til at deltage i arbejdsgrupperne.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.