11. Meddelelser ( )

Kgs. Enghave Lokaludvalg er blevet tildelt 729.000 kr. i puljemidler i 2016 efter at effektiviseringerne er trukket fra. Det er en stigning på 41.000 kr. før effektiviseringer og 20.000 kr. efter effektiviseringer.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kgs. Enghave Lokaludvalg er blevet tildelt 729.000 kr. i puljemidler i 2016 efter at effektiviseringerne er trukket fra. Det er en stigning på 41.000 kr. før effektiviseringer og 20.000 kr. efter effektiviseringer.

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Bilfri Søndag (Jan)

Morten Kabell har sagt at det ikke er alle dele af byen, der bliver omfattet, men det er en hjælp hvis lokaludvalgene melder projekter ind. kan nås i januar. Tosporet Enghavevej. Lokaludvalget sætter punktet på dagsordenen til januar.

Morten Kabell vil følge op på de problematikker omkring Genbrugsstationen, der blev rejst på borgermødet og sidste lokaludvalgsmøde.