8. Godkendelse af årsplan 2016 (2015-0273687)

I slutningen af hvert kalenderår udarbejder Kgs. Enghave Lokaludvalg en årsplan for det følgende år.
Sammen med bydelsplanen er den retningsgivende for det kommende års arbejde.

Tidligere beslutninger

Første udkast til årsplan har været behandlet i fagudvalgene. Andet udkast af Lokaludvalget og efterfølgende af fagudvalgene.
Dette udkast er det tredje.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

 

1. at lokaludvalget godkender årsplanen for 2016

Problemstilling

Siden sidste møde i lokaludvalget er der foretaget ændringer i Kulturudvalgets område (lokale medier, Sydhavns Teater samt kulturelle aktiviteter flere steder i bydelen) og i Socialudvalgets område (lukning af fritidshjem og daginstitutioner)

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender tredje udkast af årsplanen som den endelige årsplan.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte årsplanen uden afstemning.