2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Karin Frederiksen

Brian Lentz

Anna Rosenblad

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Løsning

Joan blev valgt som ordstyrer

Økonomi

Videre proces

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Joan blev valgt som dirigent.