1. Borgernes tid ( )

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Kgs. Enghave Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Der var ikke mødt nogen borgere.