4. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015 (2015-0272907)

Kgs. Enghavepuljen har modtaget to ansøgninger. Fristen var den 20. november.

Tidligere beslutninger

Ansøgningérne er blevet forbehandlet i Kulturudvalget og i Socialudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningen på lokaludvalgsmødet.

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kulturudvalget og Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at støtte med det ansøgte beløb på 4.500 kr. til Juleengel synger opera på Karens Minde. Ansøger har søgt 4.500 kr.

2. at lokaludvalget skal tage stilling til Ridebane og roundpen på børnenes dyremark, da Socialudvalget ikke har lavet en indstilling. Ansøger har søgt 24.000 kr.

Problemstilling

1. Juleengel synger opera på Karens Minde (2015-0273012), Ansøgt om kr. 4.500,-

Karens Minde Kulturhus har traditionelt holdt juleferie i dagen op til jul og i dagen mellem jul og nytår. Det vil vi gerne ændre på i år, både fordi vi kan se en øget interesse for vores cafe i dagligdagen, og fordi vi står overfor en ombygning, der desværre betyder, at vi skal holde cafeen lukket i januar måned, samt noget af februar. Vi vil derfor holde åbent i cafeen man-onsdag op til juleaften og igen man-onsdag op til nytåraften, og samtidig har vi sat os for, at der skal foregå noget underholdning hver dag, enten i form af optræden og/eller i form af workshops,som gæsterne kan deltage i. Programmet for dagene er ikke endeligt konfirmeret men hovedattraktionen bliver den syngende juleengel i skikkelse af Helle Thun, der også tidligere har optrådt på Karens Minde ved juletid. 

Ansøger Karens Minde Kulturhus
Periode 23.12.2015
Sted Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450KBH SV
Samarbejdspartnere Nej
Målgruppe Primært børnefamilier, men ellers alle brugere af Kulturhuset
Samlet budget 4.500 kr. 
   
Indstilling Kulturudvalget indstiller det ansøgte beløb på 4.500 kr.

2. Ridebane og Roundpen til Børnenes Dyremark (2015-0273016), Ansøgt om kr. 24.000,-
Børnenes Dyremark er en forening, hvor børn kan have part på en hest, have deres kanin stående og være med i et fællesskab. Medlemmer er børn og voksne, der interesserer sig for dyrene og nærmiljøet. Dyremarken er vokset de senere år og har mange aktive børn, unge og voksne. En af udfordringerne er at der i området ofte står vand mange steder. Det gør, at det kan være svært at bruge ridebanen og i det hele taget færdes i området. Sidste år blev der givet støtte til grus på ridebanen. Det har hjulpet en del. Siden er der lavet forsøg med dræning langs stien og noget mere ved ridebanen. Desuden er der etableret på plænen ved kaninburene. Dette har hjulpet meget. For at kunne optimere brugen af ridebanen vil det hjælpe med et læs grus mere. Desuden ønsker børnene sig meget at kunne øve horsemanship og longere ponyer og heste for at blive mere fortrolige med dem. Det vil kunne gøres i en roundpen, hvilket vil kræve 3 læs grus/jord.

Ansøger Børnenes Dyremark
Periode 12.-31.12.2015
Sted Børnenes Dyremark, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450KBH SV
Samarbejdspartnere Børnenes Dyremark er med i Karens Minde Lauget og arbejder løbende sammen med lauget om udviklingen af området.
Målgruppe Børnenes Dyremarks medlemmer og Karens Minde områdets brugere
Samlet budget 24.000 kr. 

Bemærkning fra sekretariatet Ved henvendelse til ansøger, har ansøger uddybet ansøgningen: "Vi søger til 4 læs grus. Et læs til ridebanen og 3 læs til round pen'en -  i alt 4 læs af 6000 kr = 24.000 kr."

 Indstilling Socialudvalget er positivt indstillet over for projektet, men manglede information om budgettet og kunne derfor ikke indstille et beløb, hvorfor det skal besluttes på lokaludvalgsmødet.

Løsning

 Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge Kulturudvalget og Socialuvalgets indstillinger for ansøgningen.

Økonomi

 Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningen tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2015, og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Videre proces

 

Beslutning

Ad 1) Juleenglene synger -  Ann, Steen og Benny erklærede sig inhabile. Indstillingen om at bevilge 4.500 kr. blev enstemmigt vedtaget.

Ad 2) Ny bund og round pen til Børnenes Dyremark (ridebanen). Mathilde erklærede sig inhabil. Lokaludvalget vedtog ensttemmigt at bevilge 25.000 kr.