Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver

Offentliggjort:
02.05.2017, Kl
Frist:
06.06.2017, Kl
Ydelser til Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Borgerservice.

Formålet med Koncessionskontrakten er, at Københavns Kommune som minimum kan optage og videresende biometri i forbindelse med borgernes ansøgning om pas og kørekort ift. gældende dansk lovgivning.

Derudover skal Koncessionskontrakten være med til at effektivisere nuværende arbejdsgange på pas og kørekort. Det er dog vigtigt for Københavns Kommune, at Koncessionskontrakten derudover, på bedst mulig vis, understøtter løsningen af hele opgaveporteføljen for borgerservice ud over pas og kørekort, og at den samlede Løsning understøtter visionen i Borgerservice 2020, se Bilag 1.2

Understøttelsen af Borgerservice 2020 er centreret omkring selvbetjening, herunder selvbetjente ubemandede enheder, der serviceres centralt ved hjælp af skærmservice, samt automatisering og robotics.

Den ordregivende myndighed:

Københavns Kommune
Kultur og Fritidsforvaltningen
Borgerservice
Nyropsgade 7
1602 København V.
 
Kontaktperson:
Søren Bjerring
 
Al kommunikation sendes med cc til:
Ane Falck Glavind
 
Grundet spørgsmål til udbuddet er udbudsfristen udskudt til den 6. juni 2017 klokken 12.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.