Kommunikationsmedarbejder til Staben i Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen

Da en af vores kommunikationsmedarbejdere går på barsel, søger vi en medarbejder, der kan indgå i vores kommunikationsteam. Kommunikationsområdet er stadig under udvikling, og du vil som kommunikationsmedarbejder i Borgercenter Voksne få en travl og foranderlig hverdag. Du vil ofte stå overfor en kommunikationsudfordring, der først kan løses, når en række faglige processer og procedurer er på plads. Det er derfor vigtigt, at du ikke slipper opgaven, selvom den ikke altid er en klar kommunikationsopgave, men følger opgaven helt til dørs.
 
Det er vigtigt, at du både har øje for de store strategiske linjer i kommunikationen, men også evner at gå i detaljen og løse de daglige driftsopgaver.
 
Dine primære arbejdsopgaver er

 • strategisk og målrettet udvikling af centrets samlede kommunikationsstrategi
 • udvikling af kommunikationsstrategi i forbindelse med større omlægninger og tiltag i forvaltningen
 • vedligeholde og udvikle eksisterende hjemmesider (heriblandt Københavns Kommunes hjemmeside) og intrasider i Drupal
 • udarbejde nyheder til intra og nyhedsbrev
 • udgive og opsætte ledelsens blog
 • udgive information til ledelsen
 • redigere, opsætte og udgive diverse tryksager til internt og eksternt brug
 • udarbejdelse af power points, organisationsdiagrammer, opsætning af dokumenter mv.
 • mindre grafiske opgaver. 

Kvalifikationer
Du er en person, der motiveres af mange samarbejdsflader, er åben og nysgerrig og ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver.
Vi forventer desuden, at du: 

 • har en videregående uddannelse indenfor kommunikation
 • har kendskab til arbejdsgangene i en politisk ledet organisation – gerne med kommunal erfaring
 • har erfaring med kommunikationsarbejde fra kommunal eller statslig institution
 • arbejder let og intuitivt med web og har nemt ved at sætte dig ind i nye it-systemer
 • formår at omsætte komplekse problemstillinger og fagsprog til konkrete budskaber, der huskes
 • har en selvstændig tilgang til opgaverne samt evnen til naturligt at påtage dig ansvaret
 • er fleksibel og løsningsorienteret og kan lide at have travlt i en hverdag, hvor mange forskellige opgaver skal løses i samarbejde med mange forskellige interessenter
 • er udadvendt, serviceminded og har et godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold
Du kommer til at indgå i en stab på 57 medarbejdere, der er inddelt i fire områder. Stillingen som kommunikationsmedarbejder er forankret i et stabsområde med 17 medarbejdere, bestående af HR-, kommunikations- og arbejdsmiljøkonsulenter og socialfaglige konsulenter samt jurister og sekretariatsmedarbejdere. Du får fast arbejdssted på Islands Brygge, men ligesom de øvrige konsulenter, vil du også komme til at løse opgaver, som kræver fysisk tilstedeværelse i de respektive lokale enheder og centre i kortere eller længere perioder.
 
Der er tale om et barselsvikariat på ca. 11 måneder, og arbejdsugen er på 37 timer inklusive frokost. Ansættelse sker som AC-medarbejder (fuldmægtig) i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Tillæg kan forhandles.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Om Borgercenter Voksne
I Borgercenter Voksne yder vi hjælp og støtte til socialt udsatte voksne samt tilbyder stof- og alkoholbehandling. Vi har myndighedsansvar for voksne med sociale- og psykiske problemstillinger, herunder hjemløse samt misbrugsbehandling. Vi tilbyder råd og vejledning om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, visiterer til bo- og dagtilbud og behandler ansøgninger om økonomisk støtte. Vi har desuden forskellige behandlingstilbud, døgninstitutioner, herberger og krisecentre. Derudover har vi en lang række støttende indsatser, herunder gadeplansarbejde, mentorordninger mv. samt kriminalpræventive indsatser.
 
Centret er en organisation med ca. 2.200 medarbejdere fordelt på over 12 lokale enheder, syv centerfællesskaber og en række institutioner og tilbud. Hertil kommer en fælles stabsfunktion, hvor stillingen som kommunikationskonsulent er forankret.

Tiltrædelse den 1. august 2017.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte stabschef Anne Hare på 2711 7232 eller kommunikationskonsulent Gry Katrine Barnes Due-Boje på 3317 2517.

Dokumentation for uddannelse vedlægges.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017.
Der holdes samtaler den 22. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.