Hvad er en billig bolig?

Københavns Kommune arbejder for flere almene boliger på det københavnske boligmarked. Når vi i Københavns Kommune arbejder for billige boliger til københavnerne, er der især tale om almene boliger.

Fastsat husleje

Almene boliger er som udgangspunkt billige boliger, fordi ingen skal tjene på huslejen. Huslejen er fastsat, så den dækker det, det koster at drive afdelingen inkl. opførsel og løn m.v. Det vil sige, at regnskabet for en almen boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. I København er den gennemsnitlige husleje for en almen bolig på 95 m2 ca. 6.700 kroner om måneden. Nybyggede almene boliger på 95 m2 koster i gennemsnit ca. 8500 kroner om måneden. Med forsøgskonceptet AlmenBolig+ kan almene boliger opføres endnu billigere - omkring 10 % billigere.

Boliger for alle

Samtidig er almene boliger en boform for alle. Almene boliger har nemlig en række sociale forpligtelser over for de befolkningsgrupper, der har særlige boligbehov. Det gælder f.eks. unge med boligproblemer, ældre og handicappede, enlige med børn med videre. Disse grupper kommer ind i de almene boliger via den kommunale anvisningsret.

Nye almene boliger

Det er de almene boligselskaber, der opfører de almene boliger. Københavns Kommune understøtter dog opførelsen af boligerne på forskellige måder. I København er cirka 20 % af alle boliger almene boliger og Københavns Kommunes målsætning er at fastholde denne andel.

 

Hvad gør kommunen for at sikre billige boliger?

Københavns kommune arbejder på flere fronter for at sikre billige boliger til københavnerne.

Understøttelse af alment nybyggeri

Københavns Kommune støtter byggeriet af almene boliger i form af et grundkapitallån. Frem mod 2016 er det billigere for kommunerne at understøtte byggeriet af billige almene boliger, fordi det kommunale grundkapitallån i perioden er nedsat fra 14 % til 10 %. Det vil sige, at der kan bygges ca. 30 % flere boliger for de samme midler. Det vil Københavns Kommune udnytte.
I Budget14 er der afsat 200 millioner kroner til at understøtte byggeri af 640 nye almene familieboliger og 605 nye almene ungdomsboliger.

Partnerskabsaftale om AlmenBolig+

Københavns Kommune indgik i 2009 en partnerskabsaftale med KAB om byggeri af 500 almene boliger i form af det nye koncept AlmenBolig+. Alle disse boliger er nu opført eller er ved at blive det. Partnerskabsaftalen har resulteret i, at beboernes husleje er ca. 10 % lavere end almindelige nye almene boliger.

Driftstilskud ved renovering

I Budget13 er der prioriteret 50 millioner kroner til driftstilskud i almene boligafdelinger, så huslejeniveauet i afdelingerne bliver fastholdt stabilt ved kommende renoveringer. På den måde sikrer kommunen, at også renoverede boliger fastholdes som billige boliger. Boligerne bliver simpelthen forbedrede uden større prisstigninger til følge.

AlmenBolig+

AlmenBolig+ er et nyt koncept til almene familieboliger, som KAB har udviklet i samarbejde med 3B og Domea.

Nyt koncept

AlmenBolig+ kan opføres ca. 10 procent billigere end almindelige almene boliger. Byggeudgifterne holdes nede ved industriel masseproduktion. Derudover er der fundet billige grunde til byggerierne, og driftsudgifterne holdes nede, da beboerne i stedet for det almene boligselskab selv skal sørge for dele af den daglige drift, såsom eksempelvis at slå græs, male hegn m.v.

Familieboliger til en rimelig husleje

Formålet er at opføre moderne familieboliger til en rimelig husleje med arkitektoniske kvaliteter. Målgruppen er primært familier, der kan og vil yde en ekstra indsats og er indstillet på selv at indrette boligen. AlmenBolig+ boligerne er som alle almene boliger ejet af almene boligorganisationer, som også står for udlejningen af boligerne.

Almene boligorganisationer

Du kan blive skrevet op på venteliste til alle AlmenBolig+ boliger (KAB, 3B og Domea) gennem KAB på www.kab-bolig.dk.

Læs mere om byggeriet af AlmenBolig+ og kom på interesselisten her.