Baggrund

København skal også fremover være en grøn by at bo i og være et sted, hvor man kan få et godt job. Et sted hvor der er adgang til uddannelse og børnepasning – og hvor udenlandske videnarbejdere og virksomheder har lyst til at slå sig ned. Det kræver, at der genereres økonomisk vækst. Forudsætningen herfor er, at erhvervslivet i København sikres de bedste rammebetingelser for at kunne udvikle nye produkter, starte og drive virksomhed samt skabe job. Disse rammer sikres bedst i en løbende dialog mellem erhvervsliv, videninstitutioner og Københavns Kommune. 

Formål

Formålet med Københavns Erhvervsråd er at:

 • være med til at sætte retningen for erhvervspolitikken og bidrage til en langsigtet vækst- og erhvervsstrategi for København
 • drøfte centrale erhvervsmæssige problemstillinger for erhvervslivet i København og komme med konkrete anbefalinger til løsninger med udgangspunkt i vidnesbyrd om, hvad der har effekt
 • monitorere de kommunale vækstmål og servicepraksis over for erhvervslivet
 • understøtte et tættere samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner, kommunen og arbejdstagerne – samt
 • profilere København som erhvervsby over for danske og internationale virksomheder og medarbejdere.

Erhvervsrådet skal fungere som bindeled mellem erhvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer, videninstitutioner og Københavns Kommune. Erhvervsrådet er rådgivende over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og skal være med til at sikre, at der føres en erhvervspolitik, som styrker rammerne for vækst og beskæftigelse i København.

Erhvervsrådets medlemmer

Erhvervsrådet består af repræsentanter fra Københavns erhvervsvirksomheder (store og små), forskellige brancher, uddannelsesinstitutioner og organisationer for lønmodtagere og arbejdsgivere. Medlemmernn af Erhvervsrådet udpeges for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse til en hel valgperiode.

Medlemmerne er udpeget personligt og kan således ikke sende suppleanter til møderne. Hvis et medlem afslutter sin ansættelse i den pågældende virksomhed udpeges et nyt medlem.   

 • Formand: Overborgmesteren
 • Faste pladser i Erhvervsrådet: Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren, Teknik- og miljøborgmesteren

Nuværende medlemmer:

 • Overborgmester og Formand for Erhvervsrådet Frank Jensen, Københavns Kommune
 • Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, Københavns Kommune
 • Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune    
 • Administrerende direktør Søren Larsen, Grontmij
 • Direktør Søren Tscherning, G. Tscherning A/S
 • Formand Robert Sørensen, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
 • Formand Peter Kay Mortensen, LO Hovedstaden
 • Administrerende direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
 • Administrerende direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne A/S
 • Administrerende direktør Robert Arpe, Ramboll Group A/S
 • Administrerende direktør Martin Gaarn Thomsen, ISS
 • Administrerende direktør Niels Münster-Hansen, Cisco Systems Danmark ApS
 • Administrerende direktør Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo
 • Administrerende direktør Mads Nørgaard, Mads Nørgaard - Copenhagen
 • Stifter Jan Elving, Øens Murerfirma A/S
 • Vicedirektør Niels Bang-Hansen, Danske Bank
 • Direktør Annemarie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S
 • Administrerende direktør Tom Lindquist, Høyrup & Clemmensen a/s
 • Administrerende direktør Line Groes, IS IT A BIRD
 • Partner Marianne Philip, Kromann Reumert
 • Administrerende direktør Dorte Krak, ARP-Hansen Hotel Group
 • Administrerende direktør Peter Torstensen, Symbion A/S
 • Administrerende direktør Jon Wulff Petersen, TTO A/S
 • Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet
 • Rektor Ingo Østerskov, KEA Københavns Erhvervsakademi
 • Prorektor Henrik Caspar Wegener, Danmarks Tekniske Universitet

Mødeindhold og mødeform

Der afholdes møder i Erhvervsrådet tre gange årligt. Erhvervsrådet kan beslutte at holde et årligt strategiseminar, hvor det kommende år planlægges.

Erhvervsrådet kan efter behov tage initiativ til konferencer, seminarer eller workshops om erhvervsrelevante spørgsmål. I den forbindelse skal Erhvervsrådet være særligt opmærksom på også at inddrage virksomheder og aktører, der ikke er repræsenteret i Erhvervsrådet.
Møderne indkaldes for ét år af gangen.

Møderne afholdes som udgangspunkt på Rådhuset, men Erhvervsrådets møder kan fx også holdes i virksomheder.

Sekretariatsbetjening

Erhvervsrådet betjenes af Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bidrager til denne betjening.