Kok/økonoma til det særlige dagtilbud De Fire Birke

Brænder du for det gode måltid? Er du kok, økonoma, ernæringsteknolog eller har tilsvarende uddannelse, så har vi en stilling på 35 timer om ugen til besættelse den 1. august 2018.  
 
De Fire Birke er en del af Specialklyngen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. Specialklyngen består i alt af seks særlige dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.  
 
Specialklyngens kerneopgave
Vi skaber rammer for at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med forældrene. 
 
De Fire Birke er et særligt dagtilbud for 35 børn i alderen 0-6 år. Vi bor i en grøn oase mellem Hellerup og Ryparken Station. Åbningstiden er fra kl. 07.15-16.15  
 
Arbejdstiden i køkkenet vil primært være i tidsrummet kl. 07-14.00.  
 
Børnene har vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (bl.a. multiple handicap, sjældne handicap, blinde/svagtsynede, cerebral parese).  
 
Den mangfoldige børnegruppe i De Fire Birke, kræver at måltidet bliver tilberedt således, at den kan rumme alle børns behov.  
 
Vi søger en kollega, der kan lave spændende mad, der stimulere sanserne – både syns-, smags- lugte- og berøringssansen, og kan lave varieret og inspirerende mad til børn, der er småtspisende, har madlede eller er ensidige i deres spisemønstre. Madens konsistens (modificeret kost) skal være tilpasset det enkelte barns synke- og spisefunktion, da vi har børn med dysfagi (synkebesvær) og andre diæter.  
 
I De Fire Birke tilbyder vi børnene et morgen-, frokost- og eftermiddagsmåltid.  
 
Københavns Kommune har en målsætning om en økologiprocent på mindst 90, hvilket vi har i De Fire Birke.  
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer
 • har et fagligt højt niveau og menneskeligt engagement  
 • har erfaring fra specialkost og indenfor børneområdet (0-6 år)  
 • er god til at prioritere arbejdsopgaver ved travlhed  
 • skal kunne have mange bolde i luften og overblik over hver enkelt barns individuelle mad/behov 
 • vil samarbejde med forældrene og pædagoger omkring maden herunder specialkost (jvf. ovenstående beskrivelse)  
 • står for oprydning, rengøring og opvask i køkkenet  
 • planlægning af månedsmenuer  
 • varebestilling og indkøb indenfor udmeldt budget  
 • anvendelse af pc på brugerniveau  
 • ansvarstagen i forhold til Københavns Kommunes specifikke krav omkring forplejning og hygiejne  
 • overholder de love og bestemmelser, som der er i et køkken fx egenkontrol   
Vi lægger vægt på
 • det tværfaglige samarbejde  
 • sparring med pædagogerne og ergoterapeuten omkring det enkelte barns oplevelse af maden/spisningen
 • åbenhed for feedback omkring maden fra pædagoger og ergoterapeut
 • at du kan være alene i din faglighed og finde kollegafællesskabet i tværfagligheden og arbejdsfællesskabet  
 • en positiv indstilling til de mange særlige opgaver, du vil møde  
 • imødekommenhed overfor børn, forældre og kolleger  
 • en høj grad af fleksibilitet i den daglige opgaveløsning  
 • en høj arbejdsmoral  
 • humoristisk sans  
Vi kan tilbyde
 • et afvekslende og fagligt udfordrende arbejde  
 • tværfaglighed med pædagoger, ergoterapeut og fysioterapeut  
 • dagligt samarbejde med en engageret 25 kolleger
 • samarbejde med øvrige køkkenmedarbejdere i specialklyngen   
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ved eventuel ansættelse indhentes straffe- og børneattester og det er en forudsætning, at det er muligt at indhente referencer, hvis man skal tilbydes stillingen i De Fire Birke.  
 
Besøg De Fire Birkes hjemmeside på: www.defirebirke.kbhbarn.kk.dk. Du kan kontakte pædagogisk leder Kate Bendtsen på 5052 1379, hvis du har spørgsmål og eventuel vil aftale et besøg i institutionen.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 25. juni 2018.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 26 og 27.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.