Kok/økonoma til det Særlige Dagtilbud De Fire Birke

Brænder du for det gode måltid?  
Er du kok, økonoma, ernæringsteknolog eller har en tilsvarende uddannelse?  
 
Stillingen er på 35 timer om ugen og til besættelse den 1. januar 2019.  
 
De Fire Birke er en del af Specialklyngen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. Specialklyngen består i alt af seks Særlige Dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.  
 
Specialklyngens kerneopgave  
Vi skaber rammer for at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med forældrene.
 
 De Fire Birke er et Særligt Dagtilbud for 35 børn i alderen 0-6 år. Vi bor i en grøn oase på Rymarksvej mellem Hellerup og Ryparken Station.
Åbningstiden er fra kl. 07.15-16.15    
Arbejdstiden i køkkenet vil primært være i tidsrummet kl. 07-14.00.    
 
Børnene har vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (bl.a. multiple handicap, sjældne handicap, blinde/svagtsynede, cerebral parese).  
 
Den mangfoldige børnegruppe i De Fire Birke kræver, at måltidet bliver tilberedt således, at den kan rumme alle børns behov.  
 
Vi søger en medarbejder, der kan lave spændende mad, der stimulerer sanserne – både syns-, smags- lugte- og berøringssansen – og som kan lave varieret og inspirerende mad til børn, der er småt spisende, har madlede eller er ensidige i deres spisemønstre. Madens konsistens (modificeret kost) skal være tilpasset det enkelte barns synke- og spisefunktion, da vi har børn med dysfagi (synkebesvær) og børn, der er på andre diæter.  
 
I De Fire Birke tilbyder vi børnene et morgen-, frokost- og eftermiddagsmåltid.  
 
Københavns Kommune har en målsætning om en økologiprocent på mindst 90, hvilket vi har i De Fire Birke.  
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer  
 • Har et fagligt højt niveau og menneskeligt engagement  
 • Har erfaring fra specialkost og indenfor børneområdet (0-6 år)  
 • Er god til at prioritere arbejdsopgaver ved travlhed  
 • Skal kunne have mange bolde i luften og overblik over hver enkelt barns individuelle mad/behov
 • Vil samarbejde med forældrene og pædagoger omkring maden herunder specialkost (jvf. ovenstående beskrivelse)  
 • Står for oprydning, rengøring og opvask i køkkenet  
 • Kan planlægge månedsmenuer  
 • Kan stå for varebestilling og indkøb indenfor udmeldt budget  
 • Anvender pc på brugerniveau  
 • Tager ansvar i forhold til Københavns Kommunes specifikke krav omkring forplejning og hygiejne  
 • Overholder de love og bestemmelser, som der er i et køkken, fx egenkontrol  
Vi lægger vægt på  
 • Det tværfaglige samarbejde  
 • Sparring med pædagogerne og ergoterapeuten omkring det enkelte barns oplevelse af maden/spisningen  
 • Åbenhed for feedback omkring maden fra pædagoger og ergoterapeut  
 • At du kan være alene i din faglighed og finde kollegafællesskabet i tværfagligheden og arbejdsfællesskabet  
 • En positiv indstilling til de mange særlige opgaver, du vil møde  
 • Imødekommenhed overfor børn, forældre og kolleger  
 • En høj grad af fleksibilitet i den daglige opgaveløsning  
 • En høj arbejdsmoral  
 • Humoristisk sans   
Vi kan tilbyde 
 • Et afvekslende og fagligt udfordrende arbejde  
 • Tværfaglighed med pædagoger, ergoterapeut og fysioterapeut  
 • Dagligt samarbejde med 25 engagerede kolleger  
 • Samarbejde med øvrige køkkenmedarbejdere i specialklyngen     
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsesområdet er Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Ved eventuel ansættelse indhentes straffe- og børneattester, og det er en forudsætning, at det er muligt at indhente referencer, hvis man skal tilbydes stillingen i De Fire Birke. 
 
Yderligere information  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Lene Zøllner på 5052 0025 og eventuel aftale et besøg i institutionen.   
 
Du kan også besøge De Fire Birkes hjemmeside på: 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 22. november 2018  
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 48.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.