Køb af hovedentrepriser over 3 mio.kr.

Offentliggjort:
19.01.2017, Kl
Frist:
31.12.2020, Kl
Ordregiver ønsker med nærværende udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem.

Det dynamiske indkøbssystem skal anvendes til at indkøbe Ordregivers hovedentreprisearbejder på større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder eller samlinger af renoveringer og vedligeholdelsesarbejder på over 3 mio. kr.

Det forventede forbrug på indkøb gennem det dynamiske indkøbssystem er ca. 280 mio. kr. om året, fordelt indenfor følgende områder:

Tagarbejde: 60 mio. kr.
Vindues- og facadearbejde: 100 mio. kr.
Jord-, beton- og kloakarbejde: 40 mio. kr.
El-arbejde 10 mio. kr.
VVS- og blikkenslagerarbejde 60 mio. kr.
Malerarbejde 10 mio. kr.

 

Hvis en ansøger bliver godkendt og dermed kommer med i systemet, vil ansøgeren løbende blive opfordret til at byde på de indkøb, der foretages via det dynamiske indkøbssystem. Indkøb, der foretages gennem det dynamiske indkøbssystem, vil blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet "pris".

Det dynamiske indkøbssystem vil efter udløbet af ansøgningsfristen, fortsætte med at være åbent i forhold til tilgang af nye ansøgere, der lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrund(e). Det vil sige, at der løbende kan foregå tilgang og afgang af økonomiske aktører på systemet.

 

Materialet til udbuddet kan findes på følgende link:
http://permalink.mercell.com/63674262.aspx

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.